Aure Høyre sitt høringssvar angående privatisering av kommunale veier.

I vedlegget kan dere lese vårt høringssvar.