Kommunestyremøte 2. April

Hele saksfremlegget ligger på Aure kommunes hjemmeside:http://opengov.cloudapp.net/Meetings/AURE/Meetings/Details/211891Vår lokallagsleder eller gruppeleder tar gjerne imot ditt/dine innspill.