Bergen Høyres kommunevalg-
program 2023-2027

Trygg og ansvarlig styring av verdens beste by

*Med forbehold om om korrekturlesning og mindre redaksjonelle endringer som vil gjøres