Vår visjon

Bergen har blikket vendt mot verden. Høyre vil bygge på vår by sin sterke tradisjon for internasjonal handel og næringsliv. Vi skal tiltrekke oss de beste hodene og derved få de spennende jobbene.

Våre hovedsaker

God styring, bedre by

Bergen Høyre vil fremme en ansvarlig styringspolitikk som gir bergenserne et best mulig tilbud.

Oppvekst, barnehage og skole

Bergen Høyre vil legge til rette for livslang læring. Vi skal arbeide for læring fra ung alder og en faglig sterk bergensskole.

Helse, sosial, omsorg og aktive eldre

Bergen Høyre vil møte fremtidens utfordringer i helsesektoren ved å satse på forebyggende tiltak, engasjere eldre til en aktiv alderdom og påse at det finnes tjenestetilbud for alle trengende

Miljø, klima og urban utvikling

Høyres mål et at boliger og arbeidsplasser skal komme i sentrale deler av byen og i områder med god kollektivdekning. Bergen skal vokse, og samtidig skal byen bli mer klimavennlig og miljøvennlig.

Se vår politikk

Bergen kommune

Hordaland

Kontakt

Anne Lorgen Riise
Leder
Telefon: +4797764999

Charlotte Spurkeland
Fylkessekretær
Telefon: 92866652

Send oss en e-post

Aktuelt

Et grønt og moderne budsjett

Høyre legger frem det første alternative budsjettet på  tolv år, et budsjett som har store ambisjoner for Bergen. ...

Kalender

01 feb

Hovedstyremøte

Sted: Høyres hus, Bergen
Dato: 01. feb 2017
Tid: 18:00
06 feb

Medlemsmøte i Åsane Høyre - med Peter Christian Frølich om beredskap

Sted: Høyres hus, Bergen
Dato: 06. feb 2017
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk