Politikk

Bergen kan i løpet av de neste 25 årene få 100.000 nye bergensere. Vi skal gjennom byutviklingspolitikk skape en grønnere og mer kompakt by. Vi vil utvide dagens sentrum og lage bedre bydelssentre. Vi vil ha mer reiser til fots, med sykkel og med kollektivtransport. Bybanen skal bygges til Haukeland og Fyllingsdalen, og en raskere løsning til Åsane skal jobbes frem.

Våre hovedsaker

God styring, bedre by

Bergen Høyre vil fremme en ansvarlig styringspolitikk som gir bergenserne et best mulig tilbud.

Oppvekst, barnehage og skole

Bergen Høyre vil legge til rette for livslang læring. Vi skal arbeide for læring fra ung alder og en faglig sterk bergensskole.

Helse, sosial, omsorg og aktive eldre

Bergen Høyre vil møte fremtidens utfordringer i helsesektoren ved å satse på forebyggende tiltak, engasjere eldre til en aktiv alderdom og påse at det finnes tjenestetilbud for alle trengende

Miljø, klima og urban utvikling

Høyres mål et at boliger og arbeidsplasser skal komme i sentrale deler av byen og i områder med god kollektivdekning. Bergen skal vokse, og samtidig skal byen bli mer klimavennlig og miljøvennlig.

SE HVA VI JOBBER MED

Les vårt program