Våre folk

Bergen Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontaktpersoner

Harald Victor Hove
Gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Bergen, leder av utvalg for finans, kultur og næring
E-post: harald.hove@bergen.kommune.no


Hilde Onarheim
Leder av utvalg for helse og sosial
E-post: hilde.onarheim@bergen.kommune.no


Charlotte Spurkeland
Fraksjonsleder for Høyre i utvalg for miljø og byutvikling
E-post: charlotte.spurkeland@bergen.kommune.no


Eivind Nævdal-Bolstad
Fraksjonsleder for Høyre i utvalg for barnehage, skole og idrett
E-post: eivind.naevdal-bolstad@bergen.kommune.no


Henning Warloe
Leder av Kontrollutvalget i Bergen kommune
E-post: henning.warloe@bergen.kommune.no


Petter Haraldsen Haugland
Politisk rådgiver
E-post: petter.haugland@bergen.kommune.no
Tlf.: 902 34 572

Kontakt oss

Bergen Høyre

Telefon
+4755307980
Address
c/o Vestland Høgre Kong Oscarsgate 14 5017 BERGEN