Høyre ønsker at eldre skal få bo lengt mulig i eget hjem

Stadig flere av oss lever lenger. Eldre mennesker fortjener like mye respekt og valgfrihet som alle andre.

Som pensjonister får de fleste mer tid til seg selv, venner, barn, barnebarn og fritidsinteresser, men behovet for mer hjelp i hverdagen vil gradvis øke.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» som Stortinget vedtok i november 2018 skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Reformen skal sikre sammenheng i tjenestene og Norge som aldersvennlig samfunn. Dette må likevel følges opp lokalt.

Bodø Høyre vil:

  • Bidra til at eldre mestrer egen hverdag og sørge for nødvendig hjelp når det er behov for det.
  • Støtte tiltak som gjør at folk får bo lengst mulig i sitt eget hjem.
  • Legge til rette for at eldre som ønsker det kan leve sammen så lenge som mulig.
  • Prioritere etablering av omsorgstjenester som sikrer tilrettelagte tilbud, moderne løsninger, livsløpsløsninger og omtanke for menneskeverd i samarbeid med private aktører og frivillig sektor.
  • Fortsette arbeidet med å styrke bruken av god velferdsteknologi i tjenestene, slik at de varme hendene får mer tid til å ta seg av brukerne som trenger det.
  • Inkludere og støtte opp om Eldrerådets ønsker og prioriteringer.
  • Sørge for at kommunale sykehjem har måltidene sine til normale tidspunkt.