Høyre skal realisere Ny By – Ny Flyplass

Den viktigste saken for Bodø de neste årene kommer til å være realiseringen av Ny By —Ny Flyplass-prosjektet.

Prosjektet er unikt i europeisk sammenheng, åpner store arealer slik at vi kan bygge en smart og miljøvennlig by.

Vi vil ha et nærings- og arbeidsliv som har gode rammevilkår for å skape aktivitet, og arbeidsplasser. Kommunen skal bidra til å skape arbeidsplasser slik at vi kan ha et høyt velferdsnivå, også i fremtiden.

Høyre skal være aktiv og tydelig i arbeidet overfor nasjonale myndigheter slik at vi kan sikre gode vedtak for vår kommune. Slik vi tidligere har gjort blant annet i arbeidet om etablering av fjernstyrte flykontrolltårn, etableringen av Jektefartsmuseet og arbeidet med å få på plass nye studentboliger.