Julehilsen 2020

Her er en liten julehilsen fra Høyres kommunestyregruppe med en oppsummering av det politiske året 2020 i Farsund.

Året 2020 er året da verden ble stengt ned. Her i Farsund har vi klart oss ganske godt til tross for smittebølger og nedstenging.

Kommunen har bidratt med ekstrabevilgninger til mange av bedriftene og de frivillige organisasjonene som har blitt rammet og har drevet et godt informasjonsarbeid mot innbyggerne. Vi er i tillegg heldige som er omringet av vakker natur og har hatt mulighet til å bruke den i disse tider med sosial distansering, permitteringer og karantener.  

Farsund Høyres kommunegruppe har prøvd å holde det politiske presset oppe til tross for at vi er en liten gruppe og mange møter har blitt holdt på Teams.  Vi har holdt god dialog med våre samarbeidspartier og bygger gode relasjoner slik at det forhåpentligvis åpner opp for mer samarbeid rundt det å få gjennomslag på vår politikk i tiden fremover.  

2021 blir et viktig og spennende stortingsvalgår. 

Valgresultatet blir viktig for oss alle, vi vet at det betyr noe hvem som styrer landet og Erna har vært en solid og trygg Statsminister siden 2013. Det vil vi gjerne skal fortsette. Vi i Vest-Agder har to dyktige kandidater på topp på Stortingsvalglisten, Ingunn Foss og Aase-Marthe Johansen Horrigmo, som kommer til å representere oss og landsdelen bra. I tillegg har vi Kjetil Aga fra Farsund på en god 5. plass. 2021 kommer til å bli preget av valgkamp og vi håper mange vil være med å engasjere seg.  

Vi vil gjerne få takke dere medlemmer som har bidratt, vært aktive og deltatt på gruppemøter. Våre gruppemøter vil nok fortsatt bære preg av at vi lever i en tid hvor vi må være ekstra forsiktige i forhold til smitte, men vi vil allikevel oppfordre flere til å delta både på teams gruppemøtene og når vi endelig kan delta fysisk på møter. For at vi skal gjennomføre vår politikk og bidra til et samfunn med muligheter for alle så trenger vi et sterkt Høyre.  

Vi ønsker dere en fredfylt jul. Gi en juleklem til de som dere kan og omsorg til noen som trenger det. Det er ikke så mye som skal til for å glede noen. Vi ser frem til et godt nytt år med nye muligheter. 

Med Hilsen Farsund Høyres Kommunegruppen