Lista fyr – et sted hvor kultur og natur møter mennesker

Farsund Høyres innspill til Mulighetsstudie for Lista fyr

Foto: Lista fyr

Farsund Høyre har spilt inn en resolusjon (vedlagt) til Høyres Fylkesårsmøte 17.04.vedr mulighetsstudie for Lista fyr som da ble vedtatt skal behandles videre i Høyres Fylkestingsgruppe.

Farsund Høyre ser den unike turistdestinasjonen og den lokale kunnskaps – og opplevelsesressursen Lista fyr vest i Agder er, og som ligger som en ubehandlet perle. En utbygging av dette meget spesielle området ved å inkorporere spennende historie, arkeologi, kulturlandskap, kunst og naturopplevelser vil kreve arkitektonisk topp kompetanse hvor man ser for seg et meget dyktig tverrfaglig samarbeidsteam. 

Farsund Høyre mener at Agder Høyre i samarbeid med de andre politiske partiene i fylket bør jobbe for at Lista fyr blir en nasjonal attraksjon og turistdestinasjon som Norge bør satse på i Sør-Norge. 

Et godt arkitektonisk eksempel på en slik utbygging finner man på Alnes fyr på Godøya hvor billedkunstner Ørnulf Opdahl og sivilarkitekt Kjell Oscar Pettersen har skapt et opplevelsessenter som kan være en god modell for det videre arbeidet med Mulighetsstudie for Lista fyr.