Valgresultatet for Farsund Høyre i 2021

Farsund Høyre har lokalt gjort et kjempevalg. Med 21,7% er vi nå det største partiet i kommunen og faktisk er vi prosentvis det største Høyrepartiet i Lister.

Dette er vi virkelig stolte av. Vi har gått opp 7,2% fra kommunevalget i 2019 mens SP har hatt en fremgang på 3,5%. Alle de andre partiene har hatt en tilbakegang. 

Vi vet at stortingsvalget alltid gir et annet resultat enn kommunevalgene, men dette resultatet viser allikevel tydelig at Farsund Kommune er tradisjonen tro en Høyrekommune.

Valgresultatet til Farsund Høyre forteller to oss ting:

  • Farsund Høyre har gjort en god valgkamp
  • Våre medlemmer som har stått i valgkampstormen har klart på en redelig og ryddig måte å få frem vår ideologi og vårt program til velgerne.

Valgresultatet har gitt F.H. et stort politisk motivasjons kick til å jobbe videre de neste to årene til kommunevalget 2024.

Jeg vil takke alle våre velgere og også takke alle våre medlemmer som har stått på i valgkampen. Her har det vært et godt teamarbeid, en ekstra takk til vår kampanjeleder Christine Aunevik.

Vi vil også samtid ønske vår nye regjering lykke til de neste 4 årene.

Inger Stray Jensen

Leder av Farsund Høyre