Vi trur på Fedje

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Fedje endå betre!

Stian Herøy

Ordfører