Ny topptrio til komande kommuneval

Nominasjonsmøtet i Giske Høgre har talt – Tre kandidatar vert kumulert til partiet si valliste for kommunevalet 2023

F.v. Kenneth Langvatn, Kjersti Valderhaug Bakke og Louise Haahjem

Nominasjonsmøtet i Giske Høgre gjorde få endringar på nominasjonskomiteen sitt framlegg. Toppkandidaten var samrøystes valgt til partiet sin ordførarkandidat til komande kommuneval. I tillegg vart lista sin andre og tredjekandidat kumulert.

Dei tre på topp er:
1. Kenneth Langvatn – ordførarkandidat
2. Kjersti Valderhaug Bakke
3. Louise Haahjem

Resten av lista får lokallagsstyret fullmakt til å supplere, med frist innan 24. mars.