Vi tror på Gjøvik

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Gjøvik Høyre jobbe for de neste årene:

 • Sikre et trygt læringsmiljø for elevene slik at de kan utvikle sitt potensiale.
 • Øke grunnbemanningen i helse og omsorg.
 • Styrke kulturskolen og være en aktiv støttespiller for lag og foreninger.
 • Ferdigstille strandsoneplanen med plass til gode strandområder.
 • Si nei til økning i eiendomsskatten.
 • Jobbe for en rask og god utbygging av Rv. 4, fylkesvei 33 og oppgradering av Gjøvikbanen.
 • Styrke næringsutviklingen for å få flere arbeidsplasser.
 • Sikre et systematisk arbeid mot mobbing og oppfølging av mobbesaker i skole og barnehage.
 • Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorgen gjerne i samarbeid med andre.
 • Støtte bygging av et kulturhus.
 • Utvikle trivelige og trygge tettsteder som folk vil flytte til.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: