Vi trur på Gulen

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Gulen endå betre!

Ivar Eide

Gruppeleder