Nominasjonskomitéens innstilling er klar!

Nominasjonskomiteen i Halden Høyre har ferdigstilt sitt arbeid, og offentliggjort valglisten til kommune – og fylkestingsvalget 2023.

Høyres nominasjonskomité i Halden har det siste året gjennomført en omfattende prosess. Det har resultert i følgende liste:

1. Fredrik Holm 1985 (Valgt 28.02.2022)
2. Elin Lexander 1953
3. Håvard Tafjord 1972
4. Ragnhild M. Hartvigsen Løchen 1965
5. Simen Murud Gundersen 1997
6. Truls Breda 1959
7. Igne Stasyte-Stukiene 1984
8. Sverre Alexander Møller Øraas 1994
9. Sandra Lexander 2001
10. Egil Lund Pettersen 1964
11. Natalie Omambac Gøperød 2005
12. Naser Mustafa 1983
13. Jan Erik Herft 1968
14. Bjørg Kristin Lund 1968
15. Hans Richenberg 1953
16. Ole Marius Staal Torvmark 1998
17. Terje Martin Lie 1949
18. Filiz Dybevig 1963
19. Åsmund Hanevik 1967
20. Carsten Stang 1960
21. Solveig Søtorp 1950
22. Erlan Astebøl 1954
23. Ann-Kristin Øye 1961
24. Kjetil Fossdahl 1965
25. Ann-Helene Hanevik Østby 1974
26. Stein Bukholm 1950
27. Inger Elisabeth Blomsnes 1939

Nominasjonskomiteen har bestått av:

Roar Lund, leder

Eirik Milde

Else Kathrine Hveding

Natalie Omambac Gøperød

(Fredrik Holm tiltrådte komiteen i kraft av å være ordførerkandidat. Ann Kristin Øye og Terje Lie fratrådte komiteen da de selv ønsket en plass på listen)

Listen vil vedtas på et nominasjonsmøte i Halden Høyre 24.11.2022. Alle medlemmer med gyldig medlemskap kan delta i behandlingen. Årsmøtet til Halden Høyres vil også avvikles samme kveld i tilknytning til Nominasjonsmøtet.