Riktig av Høgskolen å fortsette med to studiesteder

Tidligere i vår ble det kjent at Høgskolen i Østfold (HiØ) skal vurdere campusutviklingen i Halden og Fredrikstad. Ett av spørsmålene som skulle utredes er hvorvidt man skal gå videre med to studiesteder som i dag, eller vurdere en løsning med ett campus.

Vi er for få folk her nederst i Sør-Øst til at vi kan kaste på krefter på å kjempe mot hverandre og mistenke hverandre.

Heldigvis rykket det litt i både Fredrikstad og Halden når dette ble kjent. I Halden stilte Høyre spørsmål om dette i kommunestyret og i Fredrikstad tok konstituert redaktør, Jon Jacobsen pennen fatt og etterlyste politisk handling fra Fredrikstadpolitikerne. Det ble muligens én tranpille for mye når han skriver at det i Halden (…) jobbes for fullt med å beholde og gjerne styrke høyskolens tilstedeværelse i kommunen – gjerne på bekostning av Fredrikstad.

Det politiske ordskiftet rundt høgskolens campusvurdering ble fulgt opp av et engasjert næringsliv i både Fredrikstad og Halden som ivret for å bevare studiestedene i sin kommune. Vi er veldig glade for at både redaktører, næringslivsaktører og befolkningen forøvrig engasjerer seg i samfunnsutviklingen sammen med politikerne. Det gjør vi også. Høyre i Halden og Fredrikstad har hatt et felles møte om dette i dag, mandag 9. mai hvor vi er blitt enige om å sende et innspill til HiØ.

Dette innspillet støtter arbeidsutvalget ved HiØs anbefaling om å beholde de to studiestedene som i dag. Det er nok noen som har vært litt nervøse for at det har vært en «hemmelig plan» fra HiØs side å samle all virksomheten i én by uten at noen la merke til det før det var for sent. Sånn er det altså ikke. Høgskolens plan er å fortsette akkurat som i dag og det mener vi er en god idé. Det skal de også få høre direkte fra oss i Høyre.

Heldigvis faller avgjørelsen ganske rask. Allerede i midten av juni skal dette «bankes» og da kan vi gå videre med den virkelig morsomme jobben med å utvikle studiestedene både i Halden og Fredrikstad. Vi vil veldig gjerne se enda flere studenter i bybildene. Som ordførerkandidater vil vi jobbe for at studentene skal føle seg så velkomne hos oss at de blir værende når de er ferdige. Ikke bare fordi Halden og Fredrikstad er flotte steder å bo, men fordi vi har arbeidsplasser og et næringsliv som knytter studentene til seg allerede før de har fullført. Det engasjementet næringslivet har vist så langt lover veldig godt i så måte.

Vi er for få folk her nederst i Sør-Øst til at vi kan kaste på krefter på å kjempe mot hverandre og mistenke hverandre. Det tar kortere tid å kjøre mellom byene våre enn de fleste i Oslo bruker på vei til jobb. Vi har mye mer å hente på å snakke sammen og løfte hverandre opp enn ved å mistenke hverandre.

Først publisert i Halden Arbeiderblad