Årsmøte i Innlandet Høyre

3.-4. februar avholdt Innlandet Høyre årsmøte på Scandic Hamar. Med 15 delegater var Hamar godt representert både på innsendte resolusjoner og gjennom deltakelse i debatten.

BLÅ DELEGASJON: Delegasjonen fra Hamar Høyre gjør seg klar til å farge Innlandet blått også i neste valg.

Jane valgt inn i sentralstyre

Jane ønsker Innlandet Høyre velkommen til Hamar

Etter to år som leder for Innlandet Høyre takket Magne Sørby for seg. Hanne Altstrup Velure ble valgt som ny leder. Med seg i ledertrioen fikk hun Jane Meyer fra Hamar og Yngre Sætre fra Elverum.

– Det er veldig gøy at årsmøte har gitt meg denne tillitten. Inn mot stortingsvalget neste år er det viktig at Innlandet jobber aktivt inn mot programkomiteen for å få et tydelig Innlandsavtrykk på stortingsprogrammet. Jeg gleder meg til oppgavene som ligger foran oss og å representere Innlandet fremover, sier nyvalgt 1. nestleder, Jane Meyer.

Arbeidsutvalget i Innlandet Høyre

  • Hanne Alstrup Velure, leder (Lesja)
  • Jane Meyer, 1. nestleder (Hamar)
  • Yngve Sætre, 2. nestleder (Elverum)
  • Elin Synnøve Solberg, Leder kvinneforum (Vestre Toten)
  • Ole Erik Hørstad, Medlem (Åmot)
  • Anne Marie Sveipe, Medlem (Øyer)
  • Øyvind Randmæl-Warpe, Medlem (Kongsvinger)

Hamar på Innlandskartet

I løpet av helgen var Hamar sine delegater aktive bidragsytere fra talerstolen. Tematikken som fikk hamarsingene til å lette på beina handlet om alt fra rekruttskole og landbruk, til hverdagen for mennesker med utviklingshemming, lokaldemokrati og kollektivtransport.

Thomas argumenterer for opprettelse av landbruksutvalg fra talerstolen

– Jeg synes det er gøy å se at Hamar fikk markert seg både fra talerstolen og gjennom at Jane ble valgt inn som 1. nestleder, sier Thomas Berg Olsen, lokallagsleder i Hamar.

Under årsmøte var en av dem som gikk på talerstolen Hamars Eirik Dahl. Han løftet opp tematikk rundt hverdagen for mennesker med utviklingshemming. Temaet engasjerte mange og skal følges opp videre av Høyre i Innlandet fremover.

– Vi har fått markert hva Hamar Høyre mener er viktig for Hamar og Innlandet som region. Fremover vil vi jobbe inn mot programkomiteen for å sørge for at vår region får et tydelig avtrykk i stortingsprogrammet for 2025-2029, avslutter Berg Olsen.

Nye æresmedlemmer

4. februar 2024 vil stå igjen som en merkedag for Innlandet Høyre. Ikke bare ble ny politikk vedtatt, men også markering av nye æresmedlemmer av partiet.

Med minnerike ord og til applaus fra mer enn 150 delegater og gjester mottok Elin Synnøve Solberg og Hamars egen Knut Fangberget det synlige beviset for lang og tro tjeneste. Avtroppende leder for Innlandet Høyre, Magne Sørby, sa det best – noen gir seg aldri.

Vi gratulerer og takker så mye for all jobben som har blitt lagt ned.

Psst! Hamar Arbeiderblad har også omtalt æresmedlemskapet. Les mer om dette her.