BARN OG SOSIALE MEDIER

Bruk av sosiale medier har blitt en integrert del barn og unges hverdag. Stadig yngre barn får tilgang til sosiale medier som Instagram og Snapchat. Er dette greit?

Hamar Arbeiderblad hadde nylig en reportasje fra en barneskole i Hamar, der flertallet av 11-åringene er på sosiale medier som har 13 års aldersgrense. Dette er trolig ikke unikt i dagens samfunn, der bruk av sosiale medier har blitt en integrert del barn og unges hverdag. Vi ser nå en utvikling der stadig yngre barn får tilgang til sosiale medier som Instagram og Snapchat. Er dette greit?

Nettovergrep på Instagram og snapchat

Aldersgrenser for sosiale medier er ikke hjemlet gjennom lovverk, men er anbefalinger. Aldersgrensene er satt med bakgrunn i hvilket innhold barn og unge kan møte på. Barn modnes forskjellig, og foreldrenes og skolens digitale kompetanse varierer også, og det er her noen av utfordringene ligger.

Politiet i Norge bruker store ressurser på å etterforske nettovergrep. Til VG tidligere i år uttalte leder for seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt at overgrep over nett er i ferd med å bli et så massivt problem at det tar ”fullstendig strupetak på etterforskningskapasiteten i politiet”. Ser man på sakene som har rullet opp den siste tiden, er det Instagram og Snapchat som går igjen av arenaer der nettovergripere har opprettet kontakt med barn og unge under falsk identitet.

Digital kompetanse i hjemmet

Hva er viktigs, er det overholdelse av aldersgrenser, eller er det å øke den digitale kompetanse blant voksne og barn og unge? Jeg tror det siste blir viktigst, men det bør heller ikke være frislipp når det gjelder å gi tilgang. Barn vil være der ”alle andre” er, og så lenge flertallet av barn er på sosiale medier før anbefalt alder, blir det om å gjøre å lære dem digital kompetanse tidlig. Digital kompetanse er blant annet derfor løftet som et av hovedtemaene i arbeidet med ny Oppvekstplan for Hamar kommune. For å oppnå digital kompetanse rundt temaet sosiale medier, må man vite hva slags utfordringer barn kan møte på nett. Det er derfor viktig å nå alle foreldre med dette budskapet, og det må derfor settes i system i Hamarskolen og ikke være opp til hver enkelt skole.

Sosiale medier gir utrolige muligheter for interaksjon, læring og utvikling. Det er bare om å gjøre å gi nødvendig opplæring og å være gode rollemodeller. Og ikke å gi tilgang altfor tidlig. Så enkelt, og samtidig så vanskelig.