Boligen skal ikke være et skatteobjekt

Jeg vil fjerne eiendomsskatten i Hamar kommune. Eiendomsskatten er usosial og den tar ikke hensyn til inntekt. Målet mitt er å redusere eiendomsskatten inntil den er helt avviklet.

I Norge er det et mål at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Det er et viktig prinsipp for meg at eiendomsretten og selveierdemokratiet står sterkt. Eiendomsskatten jobber mot dette. Spesielt hardt rammer den enslige minstepensjonister og nye på boligmarkedet. Huset ditt er en bolig, ikke et skatteobjekt.

Politikernes oppgaver er å prioriterer skattepengene til det beste for fellesskapet. Men skatten på hjemmene til folk er å skyve politikernes problemer over på innbyggerne, fordi politikerne ikke klarer å prioritere skikkelig i eget budsjett.

De siste 4 årene har Høyre bidratt til å senke eiendomsskatten i Hamar kommune. Vi skal fortsette å snu hver eneste krone i kommunen for å sørge for at innbyggernes penger brukes så godt som overhode mulig. Det er fullt mulig å drive en kommune mer effektivt enn det vi gjør i dag. Det handler til sist om å finne nye måter å løse utfordringer på, ikke bare ty til økte skatter hver gang man får en utfordring.

Målet mitt er å kutte eiendomsskatten og til slutt fjerne den helt. Det er velferdspolitikk, det betyr at vanlig mennesker og familier får beholde mer av egne penger som de kan bruke på akkurat det de vil.