Budsjettdebatt Hamar kommunestyre juni 2019

Vi har handlingsregler som vi følger. Nå skal vi ha tiårsbudsjett for at vi skal ha en forutsigbar økonomi på sikt. Bare da er vi en sikker og pålitelig leverandør av gode tjenester.

Det er grunn til å gi ros til AP for å være konstruktive i opposisjon. En økonomisk snuoperasjon ville ikke vært mulig uten støtten, og ikke minst en stor takk til våre ansatte.

Enighet om handlings- og økonomiplanrammer for de neste fire årene forsterker Hamars økonomiske posisjon.

Så er det grunn til å si at sterk vekst i arbeidsplasser i Hamar, særlig i privat sektor, er en følge av at dagens regjering fører en politikk som fremmer nettopp slik vekst som er så viktig for Hamar.