Det beste for Hamar!

Jeg håper vi samles om vedtaket vi fatter her i dag. Støttespillerne for både øst og vest har kjærlighet til byen og har kjempet for det de mener er den beste løsningen.

Ordfører, kommunestyre.

Vi har vært vitne til et enormt engasjement og mange kjærlighetserklæringer til byen vår, men det har også vært skråsikkerhet, unnfallenhet, uvitenhet, frekkhet og egen tilfredshet – i alle retninger.

Jeg håper nå vi kan samles om vedtaket vi fatter her i dag. Støttespillerne for både øst og vest har kjærlighet til byen og har kjempet for det de mener er den beste løsningen.

Det er liten tvil om at det har en stor verdi å ha en stasjon så sentralt som mulig i en by som Hamar. En kompakt by med vekstmuligheter for både boliger og næringsliv.

Frem til i dag har jeg lest haugevis med dokumenter og utredninger om jernbanesaken. Og det er liten tvil om at alternativ Midt med lokk og stasjon ved Rådhuset og CC Stadion, ville vært det beste for Hamar – det konkluderer også rådmannen med. Det samme gjør Jernbaneverkets egne analyser.

Midt med lokk ville ved ferdigstillelse ikke beslaglagt særlig med arealer, den ville ikke ødelagt sentrums kontakt med Mjøsa. Men Midt ville gitt store muligheter for fortetning i et område som allerede i dag er regulert til høyhus. Midt har heller ingen andre innsigelser mot seg enn at prislappen er litt stiv.

Jeg har lenge ment, og mener fortsatt at vi bør samle oss om den beste løsningen – Midt. Men jeg innser at slaget kanskje er tapt, fordi de fleste representantene her som har Midt i sitt hjerte ikke tror traseen er gjennomførbar. Det er synd. For det er snakk om hundredeler av Intercity-budsjettet – men det ville betydd så mye for Hamar.

Faller Midt i dag, vil jeg selvfølgelig stemme Øst som jeg også kunne sagt mye positivt om – men det kommer andre til å gjøre. Det primære målet for Hamar Høyre er igjen å forene sentrum med Mjøsa.

Kulvert eller bru i trase Vest vil være svært uheldig for byens identitet, og jeg tror kommende generasjoner vil dømme oss hardt om vi ødelegger den historiske kvartalsstrukturen som strekker seg mot Mjøsa. Jeg vil ikke være med på å legge byen i skyggen. Nå har vi tvert i mot muligheten til å åpne byen mot Mjøsa.

Folkens, dette er en historisk dag og starten på en ny byutvikling som vil gjøre Hamar til en av Norges aller mest ettertraktede byer å besøke, eller aller helst bo i.