Effekter for Innlandet

Statsminister – dirigenter – Kjære Landsmøte Innlandet er stort! Like stort som hele Danmark i areal. Det sier seg selv at samferdsel er avgjørende for vekst og utvikling i vår region.

Vi har unike råstoff og produkter som skal ut i markedet, mange kloke hoder som skal inn og ut av regionen, de skal jobbe her og bo her – vi er den aller største landbruks- og skogbruks regionen.


Innlandet er i dag de største i Norge innen bioøkonomi – det handler om å omdanne biomasse til mat, energi, helse, fiber- og industriprodukter. De kompetansebedriftene vi har med blant andre Heidner-klyngen og Hedmark Kunnskapspark BioSmia og snart den nye Norwegian Wood Cluster, er vi i Innlandet godt i gang med den bioøkonomiske omstillingen som skal bidra til å sikre norsk økonomi og velferd i fremtiden.


For at Innlandet skal fortsette å vokse og bidra til ny kunnskap er vi svært glade for NTP som ble lagt frem forrige uke. Det viser at også Høyre ser hvor verdifull Innlandet er og hvilken avgjørende rolle moderne samferdsel har for utvikling og etablering av nye næringer som skal føre norsk økonomi og velstand videre.

Høyre viser at vi tørr å satse og tørr å prioritere, Intercity fra Oslo til Hamar og senere Lillehammer vil gjøre denne regionene enda mer attraktivt, effektene ser vi allerede med større tilflytting, god utvikling i boligmarkedet og lav arbeidsledighet.


I denne NTP skal endelig E6 forbi Hamar ferdigstilles, Rv3/25 vil påbegynnes allerede før de rød-grønne ville starte planleggingen. Og ikke minst Godspakke Innlandet som vil ha effekter for store deler av godstrafikken på bane fra nord til sør i Norge.

For å få størst mulig effekt, av de enorme satsingene på samferdselsprosjekter på Innlandet er det viktig at vi tidligst mulig setter trasevalget gjennom Hamar i sammenheng med blant annet Godspakken . Det er ikke bare i Hamar trasevalget er viktig, men også for kommunene rundt og deres utvikling. Vi må få en rask avklaring – Hamar kommune har gjort sitt, et enstemmig vedtak på trasevalg, et valg som fremmer alle herlighetene Hamar har å by på, og det bør hjelpe at vi i tillegg har valgt den desidert billigste løsningen, helt i tråd med anbefalinger fra politisk ledelse.

Det er viktig at vi prioriterer, i stedet for å ha fokus på alt samtidig. Vi må se helhetlig på samferdselsprosjektene for å få ut mest mulig effekt. Og like viktig er det å fullføre dem. Nye prosjekter må komme i neste fireårs-periode. Det er derfor store forventninger til at E16 i Kongsvinger ferdigstilles. Det er en kort strekning som står igjen, et symbol på den stykke-vise og delte politikken til tidligere regjeringer.

Så skal vi også se helhetlig på NTP og den er svært god for Norge og for Innlandet – vi er klare for valgkamp, vi skal ha Erna som Statsminister – også etter valget, og vi skal ha Kristian Tonning Riise på tinget.


Innslaget kan ses her: http://tv.hoyre.no/jane-meyer-hedmark-arsberetning-generell-debatt