Et program som styrker norsk næringsliv

Solid satsing på trygge arbeidsplasser og gode vilkår for næringslivet, men vi bør samtidig ta en gjennomgang på de rauseste velferdsordningene, sier Jane Meyer.

Jane Meyer
I dag la Høyres programkomite ut forslaget til stortingsprogram for neste periode. Leder av komite for plan miljø og næring, Jane Meyer, har gitt sin kommentar:

For meg som er spesielt opptatt av næringsliv og arbeidslivspolitikk er det god lesing. Vi styrker norsk eierskap ved å utfase og fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Kapital er nødvendig for at bedriftene skal kunne skape arbeidsplasser. Norge er inne i en langt mer krevende økonomisk tid en tidligere. Da er vi avhengige av at det investeres i nye arbeidsplasser. Andre viktig saker som løftes er særaldersgrenser i ulike offentlige sektorer, stimulerer til å stå lenger i jobb, satsing på de som har falt utenfor arbeidslivet, mer lokalt selvstyre og fortsatt fokus på å fjerne tidstyver.

Samtidig hadde jeg ønsket meg en gjennomgang av sykelønnsordningen. Ordningen er en av de rauseste velferdsordningene vi har. Den er tillitsbasert og dekker full lønn i sykdomsperioden. Kanskje burde den harmonisere mer med arbeidsledighetstrygden.

Punktene i programmet bygger opp under Høyres kontinuerlige arbeid for et trygt arbeidsliv med muligheter for alle. Takk for en solid jobb med utkastet, Torbjørn Røe Isaksen.