Et program som styrker norsk næringsliv

Solid satsing på trygge arbeidsplasser og gode vilkår for næringslivet, men vi bør samtidig ta en gjennomgang på de rauseste velferdsordningene, sier Jane Meyer.

I dag la Høyres programkomite ut forslaget til stortingsprogram for neste periode. Leder av komite for plan miljø og næring, Jane Meyer, har gitt sin kommentar:

For meg som er spesielt opptatt av næringsliv og arbeidslivspolitikk er det god lesing. Vi styrker norsk eierskap ved å utfase og fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Kapital er nødvendig for at bedriftene skal kunne skape arbeidsplasser. Norge er inne i en langt mer krevende økonomisk tid en tidligere. Da er vi avhengige av at det investeres i nye arbeidsplasser. Andre viktig saker som løftes er særaldersgrenser i ulike offentlige sektorer, stimulerer til å stå lenger i jobb, satsing på de som har falt utenfor arbeidslivet, mer lokalt selvstyre og fortsatt fokus på å fjerne tidstyver.

Samtidig hadde jeg ønsket meg en gjennomgang av sykelønnsordningen. Ordningen er en av de rauseste velferdsordningene vi har. Den er tillitsbasert og dekker full lønn i sykdomsperioden. Kanskje burde den harmonisere mer med arbeidsledighetstrygden.

Punktene i programmet bygger opp under Høyres kontinuerlige arbeid for et trygt arbeidsliv med muligheter for alle. Takk for en solid jobb med utkastet, Torbjørn Røe Isaksen.