Hamar Høyres liste for valget 2023 er klar

Hamar Høyres ordførerkandidat, Jane Meyer, ble nominert 14. september 2022. Hele listen ble enstemmig valgt på møtet 26. januar.

Fra nominasjonsmøtet 2023
Ordførerkandidat Jane Meyer med forhåndskumulerte Thomas Berg Olsen og Maren Helberg og mange av de andre nominerte på Hamar Høyres liste.

Nominasjonskomiteen i Hamar Høyre har siden våren 2022 jobbet bredt i arbeidet med å komme frem et til et listeforslag for Hamar Høyre ved kommunevalget til høsten.

Medlemmene har vært svært delaktige i prosessen og det har kommet inn forslag om mange gode kandidater. Første oppgave var å ordførerkandidaten på plass – og vi mener at vi nå har fått til et veldig godt lag til ordførerkandidat Jane Meyer, sier Michael Oreld som har ledet nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen er enstemmig i sin innstilling av listen og mener den gir en god spredning i forhold til alder, erfaring og bosted i kommunen.

Her er det mange flinke Høyre-folk og vi er spesielt glade for at vi har fått med en del nye som definitivt er med på å styrke laget og forhåpentligvis også komme inn med nye perspektiver inn i politikken. Med dette laget og er erfaren politiker som Jane Meyer som ordførerkandidat ligger Høyre an til å gjøre et svært godt valg i Hamar og etter hvert en svært god innsats for hele kommunen, sier Oreld videre.

Her er lenken til listen over de nominerte.

Nominasjonskomiteen har bestått av Michael Oreld (leder), Anna Molberg, Jøran Folstad og Knut Fangberget. Maren Helberg trakk seg da hun ble foreslått som kandidat.