Hele vedtaket om Mjøssykehuset må følges opp

Innlandet Høyres årsmøte avviste på årsmøtet 5. februar behandling av egen resolusjon om sykehusstrukturen i Innlandet.

Gruppeleder Jane Meyer

Det ble likevel lagt inn et endringsforslag i resolusjonen «Folkepartiet med løsninger for distrikts-Norge», der det står at «vi skal sørge for et godt sykehustilbud i hele Innlandet ved at vedtaket om etablering av Mjøssykehuset gjennomføres, og at Innlandet beholder plassen i køen av sykehusprosjekter».

Da er det viktig for Hamar Høyre at dette gjelder alle sider av vedtaket.

«Da Bent Høie var helseminister understreket han ved flere anledninger, blant annet på Stortinget, at et reelt 0+-alternativ skulle utredes.»

Hamar Høyres varaordfører Knut Fangberget og gruppeleder Jane Meyer

Etablering av Mjøssykehuset har en vedtatt tempoplan fra Helse og omsorgsdepartementet/Helse Sør-Øst (HOD/HSØ), som velger plassering for sykehuset, enten Moelv eller 0+. Den er fra 25. august 2021. Så skal Stortinget i desember 2023 vedta oppstartsbevilgning i Statsbudsjettet for 2024.

Fremdriftsplan er derfor ikke truet, understreker Fangberget og Meyer, men det er viktig at hele vedtaket følges opp.