Høyres medlemsmøte vedtok K3 Øst

Hamar Høyre har, på medlemsmøte 16. november 2016, vedtatt sitt offisielle standpunkt i saken om jernbanetrasé gjennom Hamar.

I valgene mellom de fire alternativene, korridor 1 med bro eller kulvert, korridor 2 Midt og korridor 3 Øst, har Hamar Høyre vedtatt korridor 3 Øst som sitt foretrukne alternativ.

Medlemsmøtet ble avholdt på Hamar Rådhus. Det første som ble avklart var at Hamar Høyres representanter ikke går i mot det valgprogrammet de ble valgt på. Hamar Høyres program sier:

Hamar Høyre vil jobbe for en jernbaneløsning som bevarer og åpner dagens strandsone for å frigi arealer for utvikling i sentrum, og en løsning som gir plass til en fremtidsrettet stasjonsløsning.

Dette vil si at begge de to vest-alternativene var utelukket for Hamar Høyre. Da gjensto to alternativer å diskutere, korridor 2 og korridor 3. Etter lange diskusjoner og veiing av argumenter for og i mot, ble det flertall i medlemsmøtet for korridor 3, med jernbanestasjon ved Vikingskipet.