Jeg stiller til valg: Petter Lilleås Pedersen

Petter Lilleås Pedersen (22) fra Hamar er 5. kandidat til kommunevalget. Hans hjertesaker er barn og unge, ungdomskontakten og jernbanefri strandsone.

Jeg er 22 år, bor på Hamar og studerer til å bli lærer ved Høgskolen i Hamar. Jeg har sittet som vara til kommunestyret de siste 4 årene. Jeg har hatt hele min oppveks i Hamar, og brenner for at Hamar skal bli en enda bedre by å vokse opp i. Hamar skal være en by med god skole, god barnehage og et godt tilbud for de som trenger det lille ekstra.

Hjertesaker:
* Hamar skal leve opp til sitt slagord: barn og unge først.
* Ungdomskontakten må gjennoppstå.
* Hamar må få en jernbanefri strandsone, helst med stasjon under bakken.