Stolt av Høyres utkast til stortingsprogram

Jeg er stolt over Høyres forslag til Stortingsvalgprogram. Det er gledelig at detskal satses enda mer på tidlig innsats.

Bemanningsnorm i barnehagene innen 2020 og økt innsats for å lære elevene i 1. til 4. klasse å lese, skrive og regne vil gi de minste et trygt og godt fundament videre i livet og skolegangen. En forsterket innsats mot mobbing og trakassering i skolen er også veldig bra, dette temaet må aldri få hvile. I dag er det for stor forskjell på kvaliteten på skolene i kommune-Norge, det er derfor på sin plass at kommuner med svake skoleresultater skal få pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps. Dette vil forplikte skoleeierne i det ganske land om å følge opp skolene i enda større grad enn i dag.