Trygge arbeidsplasser

Norge trenger flere ben åstå på. Vi har kunnskapen, vi har teknologien og vi har startkapitalen. Vi harforutsetningene for å klare omstillingen. Regjeringen legger til rette for åskape nye arbeidsplasser. Nå og for fremtiden.

Hvem skaper arbeidsplasser? Staten eller privat næringsliv? Heldigvis en god kombinasjon. Likevel ulike forutsetninger. Private er avhengig av inntekter for å kunne investere i arbeidsplasser. Regjeringen har gitt skattelette til næringslivet, for at de skal ha råd til å skape nye arbeidsplasser.

Norge er i en omstilling. I årevis har vi levd på høy oljepris og blitt økonomisk avhengige. Vi må nå tenke nytt og legge til rette for alternativ verdiskapning. Å skylde på Regjeringen for lave oljepriser blir som å skylde på meteorologene for dårlig vær.

Norge trenger flere ben å stå på. Vi har kunnskapen, vi har teknologien og vi har startkapitalen. Vi har forutsetningene for å klare omstillingen. Regjeringen legger til rette for å skape nye arbeidsplasser. Nå og for fremtiden.

Behovet for omstilling er ikke flere offentlige arbeidsplasser. Vi kan ikke bytte ut ulønnsomme arbeidsplasser i industrien med nye offentlig arbeidsplasser for sysselsettingens skyld. Det vil sette den norske velferdsmodellen i fare og AS Norge langt tilbake.

Norge trenger kommuner som satser på næringsutvikling. Derfor legges det opp til en kommunereform i Norge for første gang på 50 år. Det er i Norges kommuner vi har størst mulighet til å bygge vekstkraftige og bærekraftige arbeidsregioner for fremtiden.

Det satses på forskning og innovasjon for å skape trygge arbeidsplasser. Det bygges veier, jernbane og sykehus. Dette vil sysselsette mange i årene fremover og det vil legge til rette for videre utvikling av landet vårt.

Dagens arbeidsmiljølov er fra 1977. Den har stått i kontrast til et arbeidsliv som har forandret seg de siste 30 årene. På lik linje med at nordmenns krav, både som arbeidstagere og arbeidsgivere har forandret seg de siste årene.

Omstillingen gjøres for å bevare det Norge vi har. Omstillingen gjøres for å møte fremtiden og omstillingen gjøres slik at Norge fortsatt skal være verdens beste land å bo i.

Jane Meyer

Leder Hamar Høyre