Vi utvikler byen for generasjonene som kommer etter oss

For to uker siden kom datteren min på 11 år hjem fra skolen, og fortalte at de hadde hatt avstemming mellom trasé vest og øst. Alle hadde stemt for øst. Jeg spurte henne om jeg kunne fortelle om dette til kommunestyret, og det fikk jeg lov til.

Ordfører, kommunestyre

Så har dagen kommet. Få saker har engasjert Hamar-samfunnet så mye som jernbanesaken, og det er slik det skal være, selv om debatt-temperaturen noen ganger har blitt veldig høy.

Som folkevalgt har det vært viktig å følge med på innlegg og argumentasjonen i debatten, og som representant for Hamar Høyre er det med takknemlighet jeg ser at hovedvekten av Hamars befolkning ønsker å utvikle Mjøsbyen Hamar med dobbeltspor til byen så fort som mulig. Mjøsbyen Hamar, der vi i fremtiden har en strandsone som åpner byen vår mot Mjøsa, og der dobbeltsporet går gjennom Hamar med jernbanestasjon ved Vikingskipet. Takk til hver og en som har heiet og sagt at ‘vi støtter deg og Hamar Høyre’, takk til alle for engasjementet.


De unges stemme

Det er noens stemmer jeg ønsker å bringe frem nå, og det er stemmen til de som er for unge til å skrive leserinnlegg eller å poste på Facebook. Det er stemmen til de som er grunnen til at jeg ønsket å bli folkevalgt, nemlig barn og unge. For de fleste av dem utgjør Hamars strandsone noe veldig spesielt. For to uker siden kom datteren min på 11 år hjem fra skolen, og fortalte at de hadde hatt avstemming mellom trasé vest og øst. Alle hadde stemt for øst. Jeg spurte henne om jeg kunne fortelle om dette til kommunestyret, og det fikk jeg lov til. Datteren min fortalte grunnene til at 11-åringene hadde stemt for øst, og det var fordi de er så glad i Koigen og stupetårnet, og med bygging i strandsona vil de ikke få bruke verken Koigen eller stupetårnet på mange, mange år. Også vil vi ha fin utsikt utover Mjøsa, det er jo det som gjør byen vår så spesiell, mamma, sa Iben.

Det er mange barn og unge i Hamarskolen som har meninger om trasévalget vi nå står ovenfor. Det er for disse og kommende generasjoner vi nå skal ta vårt valg. Selv om saken til slutt må avgjøres av departementet, skal barn og unge i Hamar vite at Hamar Høyre har gjort alt vi kan for å legge til rette for en fremtidsrettet by med kvaliteter de fleste kan misunne oss. Stem for alternativ Øst.

Gro Bråten

Nestleder i Komité for kultur og oppvekst