Protokoll fra Harstad Høyres årsmøte 23. november 2022

Her kan du lese protokoll for årsmøtet, samt laste ned styrets beretning, rapport fra kommunestyregruppa og Senior Høyre. Regnskapsrapport for 2022 er også tilgjengelig her.

Høyres gruppe i kommunestyret i mai 2022

Møtet ble avholdt i kantina Harstad Rådhus kl 1900 – 2100. Tilstede: 15 stemmeberettigede deltakere

Sak 01/22 Åpning av møtet 

Ved nestleder Harstad Høyre Sissel Marthinussen

a) Vedtak om åpent møte

b) Innkalling og saksliste godkjent

Sak 02/22 Konstituering

a) Valg av møteleder: Ninni Korsmo

b) Valg av møtereferent: Sissel Marthinussen

c) Valg av møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder: Roger Rasmussen

d) Valg av tellekorps: Elisabeth Moe, Jørn Johansen og Nina Dons-Hansen

Sak 03/22 Rapportering fra årets aktivitet

a) Styrets beretning (Vedlegg A) ble lagt frem av styrets nestleder Sissel Marthinussen.

Tatt til orientering.

b) Kommunestyregruppens rapport (Vedlegg B) ble lagt frem av gruppeleder Rune Stenstrøm. Tatt til orientering.

c) Årsberetning fra Høyre Senior 2022 v/Audhild Ludviksen (Vedlegg C).

Tatt til orientering.

d) Beretning fra Fylkestinget uteble da Kristine Bertheussen Killi meldte forfall.

e) Regnskapsrapport for perioden januar til oktober 2022 (Vedlegg D). Tatt til orientering. Styret har i medhold til foreningens vedtekter tidligere godkjent årsregnskapet for 2021 med revisjonsberetning. På grunn av pågående skifte av regnskapsfører kunne dette ikke legges frem til årsmøtet for informasjon (jf vedtektene). Dette vil bli gjort i første medlemsmøte i 2023.

f) Kontingent 2023. Ordinære medlemmer kr. 440 per år/Senior kr. 220 per år (kr. 220 første år for nye medlemmer i perioden 1. august til 31. oktober). Vedtatt.

Sak 04/22 Valg

Valgkomitéens innstilling til valg av styremedlemmer og vararepresentanter, ble enstemmig vedtatt. Styrets sammensetning etter årsmøtet er derved som følger:

 • Leder Nils Johan Holte 22/23
 • Nestleder Håkon Rønning Vahl 22/23
 • Medlem Håvard Solhaug 23/24
 • Medlem Victoria Bakken 23/24
 • Medlem Øyvind Skjevling 23/24
 • Vararepresentant 1 Ninni Torblå Korsmo – valgt for ett år
 • Vararepresentant 2 Janne Igeland – valgt for ett år

Valgkomitéens innstilling til valg av revisorer, ble enstemmig vedtatt.

 • Rolf Bendiksen, 22/23
 • Tordis Solheim 22/23

Styrets innstilling til valgkomité, ble enstemmig vedtatt.

 • Kjersti Karijord Smørvik (leder) – gjenvalg 2023
 • Heidi Angell Strøm – gjenvalg 2023
 • Audhild Ludvigsen (Leder Senior)

Valgkomiteens innstilling av delegater til fylkesårsmøte og nominasjonsmøte i Tromsø 4. og 5. februar 2023, ble enstemmig vedtatt.

 1. Nils Johan Holte, leder Harstad Høyre (fast plass til årsmøtet)
 2. Rune Stenstrøm, gruppeleder Harstad Høyre (fast plass til årsmøtet)
 3. Nina Margrete Dons-Hansen
 4. Håkon Rønning Vahl
 5. Kjersti Karijord Smørvik
 6. Julie Solfjell
 7. Ninni Torblå Korsmo
 8. Håvard Solhaug
 9. Victoria Bakken
 10. Audhild Ludvigsen (fast plass til årsmøtet)
 11. Øyvind Skjevling

Vararepresentanter:

 1. Sissel Marthinussen
 2. Gro H. Dagsvold
 3. Rolf Bendiksen
 4. Johanne Pedersen
 5. Harald Alstad
 6. Dagfinn Gjertsen
 7. Svanhild Irene Klausen Arild
 8. Arne Johan Markussen

Årsmøtet ble avsluttet av gruppeleder Rune Stenstrøm. Han takket av Gro etter ett år i foreningsstyret og Sissel etter to år i foreningsstyret.