Kristiansand Høyres nominasjonsprosess

Kristiansand Høyres nominasjonskomité har utarbeidet datoplan for nominasjonsprosessen til Kommunestyrevalget 2023.

Aase Marthe Horrigmo leder nominasjonskomiteen i Kristiansand Høyre. (Foto: Mona Hauglid/Agder Høyre)

Nominasjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid og offentliggjort sin innstilling.

Leder av nominasjonskomiteen og kontaktperson for henvendelser er Aase Marthe J. Horrigmo (telefon 992 95 619, epost: aasemarthe@gmail.com ).

Nominasjonskomiteen for Høyres valgliste til Kommunevalget 2023 består av følgende medlemmer: Aase Marthe Horrigmo (leder), Tom Stig Bisseth (nestleder), Hans Otto Lund (Senior Høyre), Celine Aas (Unge Høyre), Kjersti Javenes, Inger Sædberg Birkenes, Anders Ramsland og Synnøve Prebensen.

Nominasjonskomiteen har igangsatt arbeidet med kommunestyrevalglista 2023 – 2027 og sittende representanter er blitt forespurt om de ønsker gjenvalg. Fristen for å svare er satt til 8. mars.

Denne gangen jobber vi på en ny måte. Vi skal nominere ordførerkandidaten før sommeren. I november skal vi nominere andre plassene på Høyres liste. Det angår mange hvem som skal bli byens neste ordfører. Derfor ønsker vi å få innspill på navn på ordførerkandidater og listekandidater fra deg. Det gjelder enten du er medlem av Høyre eller bare er opptatt av hvem som skal representere Kristiansands befolkning.

Kristiansand Høyres medlemmer og sideforeninger sender inn forslag på ordførerkandidat innen 20. mars og 1. mai for innspill til resten av lista via denne lenken: https://ui.ungpd.com/Surveys/05abaf39-da7a-488f-9f10-27aa4cf4960b

Datoplan for nominasjonsprosessen i Kristiansand Høyre:

Dato 2022TidStedSakFrist
JanuarNedsettelse av nominasjonskomite
07.02.2022Konstituerende møte for nominasjonskomiteen
18.02.2022Kontakte bystyremedlemmer og vara for å høre om de ønsker gjenvalg. 
18.02.2022Be om innspill fra medlemmene til navn på ordfører og listekandidater. Frist ordfører: 20 mars, lista 1. mai
Ultimo februarOffentlig oppfordring om å komme med navneforslag på ordfører og listaFrist ordfører: 20 mars, lista 1. mai
28.02.2022Nominasjonskomitémøte
22.03.2022Nominasjonskomitémøte
06.04.2022Elektronisk rådgivende urnominasjon for ordfører27.apr
25. og 27. aprilIntervju av aktuelle ordførerkandidater
10.05.2022Nominasjonskomitemøte: Innstille ordførerkandidat
31.05.2022Offentliggjøre komiteens innstilling på ordfører og innkalling til nominasjonsmøte
14.06.2022Nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat
Juni/augustStandard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke.Svarfrist i august
16.08.2022Nominasjonskomitemøte
21.09.2022Elektronisk rådgivende urnominasjon:Frist 28.9
September/oktoberIntervju av listekandidater
OktoberOffentliggjøring av resultater fra rådgivende urnominasjon
25.10.2022Offentliggjøre komiteens innstilling og kalle inn til nominasjonsmøte
08.11.2022Nominasjonsmøte