Resultat fra Kristiansand Høyres rådgivende urnominasjon

Vi har gjennomført en rådgivende urnominasjon om hvem Kristiansand Høyres medlemmer ønsker som ordførerkandidat til kommunestyrevalget i 2023.

Kristiansand Høyres nominasjonskomité har gjennomført en rådgivende urnominasjon.

211 medlemmer har besvart og resultatene fra urnominasjonen er som følger:
• Mathias Bernander: 67 stemmer
• Peter Gitmark: 67 stemmer
• Renate Hægeland: 77 stemmer

Urnominasjonen ble sendt ut til medlemmer som har stemmerett ved valget neste år og som har vært betalende medlemmer i minst fire uker før urnominasjonen startet.

Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet videre i vårt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling.

Kristiansand Høyres nominasjonsmøte for ordfører avholdes 14. juni 2022. Nominasjonskomiteens innstilling til endelig prioritert listeforslag offentliggjøres senest 14 dager før nominasjonsmøtet. Medlemmene innkalles til nominasjonsmøtet senest samtidig med offentliggjøringen av nominasjonskomiteens innstilling, innstillingen vedlegges innkallingen og gjøres kjent via foreningens nettside.

Du kan lese mer om nominasjonsprosessen her: Kristiansand Høyres nominasjonsprosess