Velkommen til prøvenominasjon i Kristiansand Høyre

nn I september 2021 avholdes det Stortingsvalg i Norge. Erna er klar for ha fire nye år som statsminister, og vi vil gjøre en stor innsats for å fortsette med 2 stortingsrepresentanter — slik som i dag — fra Vest-Agder valgkrets.

Torsdag 3. september inviteres DU til medlemsmøte inKristiansand Høyre for å påvirke hvilke kandidater som skal stille til valgnved Stortingsvalget i 2021.

nn

n
Listen over kandidater skal bestå av folk både fra Kristiansand kommune og fra resten av Vest-Agder valgkrets. Totalt skal Kristiansand Høyre innstille på 12 personer i prioritert rekkefølge. Endelig liste over kandidater skal formelt behandles og vedtas på Agder Høyres nominasjonsmøte i november.n
n
I tillegg til å vedta en liste over kandidater til stortingsvalget, skal vi denne kvelden også velge hvem som skal være våre delegater til Agder Høyres nominasjonsmøte 21. november.

n

Vi får besøk av Torunn Ostad, 1.nestleder i Agder Høyre og leder av fylkets programkomitè. Hun vil innlede om hvordan alle medlemmer kan påvirke politikk og gi innspill til programarbeidet regionalt og nasjonalt. Dette kan dere også lese mer om her.n
n

n

Dato: Torsdag 3. september 2020
Tid: kl. 18:00
Sted: Høyres Hus, Kristiansandn

n

Det blir enkel servering på møtet.

nn

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Kl. 18:00

n
n

Velkommen til møtet ved lokalforeningsleder Per Sigurd Sørensenn

n
n

Kl. 18:10

n
n

Bli med i programprosessen! n
Hvordan kan lokalforeninger og medlemmer best gi sine innspill til det nye stortingsprogrammet? Hvilke frister gjelder? Informasjon om programprosessen – ved leder for programprosessen på Agder og nestleder i Agder Høyre, Torunn Ostad

n
n

Kl. 18:30

n
n

Prøvenominasjon og valg av delegatern
Presentasjon, debatt og vedtak på Kristiansand Høyres forslag til Stortingsvalgliste for Vest-Agder valgkrets ved Storingsvalget 2021. Valg av delegater til Agder Høyres nominasjonsmøte 21. novembern
n

n
n

n
n

Avslutning

n
n

n

VEL MØTT!

nnnn

n
n