Bli kjent med våre representanter

Krstiansand Høyres nye bystyrerepresentanter

Bli kjent med det nye laget!

Høyres nye bystyrerepresentanter er sammensatt av 17 navn: 6 kvinner og 11 menn, og med en aldersspredning fra 20 til 76 år. Det er et mangfoldig lag med dyktige folk, som alle har ulike erfaringer, kompetanseområder og interesser. Trykk på navnet til den personen du vil bli bedre kjent med!

1. Ordfører Mathias Bernander (34), Søm/Tveit

Mathias
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Ordfører i Kristiansand

Utdanning/bakgrunn:

 • Master of Arts, International Relations and Affairs, Queen Mary University of London
 • Bachelor, Statsvitenskap fra Universitet i Agder med utveksling til University of California, Berkeley
 • Markedssjef i Kristiansand havn KF, tidligere kommunikasjons- og samfunnskontakt i samme foretak
 • Trainee i Trainee Sør fordelt på seks måneder ved henholdsvis Sørlandets Europakontor i Brussel, Universitetet i Agder ved teknologi og realfag, og Kristiansand Havn KF

Politisk erfaring:

 • Fylkestingsrepresentant fra 2015
 • Tidligere vararepresentant til Stortinget
 • Tidligere politisk nestleder fra Kristiansand Høyre

Hva er dine hjertesaker?

 • Inkludering: Kristiansand Kommune skal ha plass til alle. Det innebærer at alle barn skal få gå på fritidsaktiviteter, å sikre at flere fullfører videregående skole, få flere ut i jobb og sikre en verdig eldreomsorg.
 • En kunnskapsskole som gir muligheter for alle: Vi skal ha en skole som setter den enkelte elev i sentrum. En skole som fanger opp både de som trenger ekstra hjelp og de som vil ha større utfordringer. Mitt mål er en kristiansandskole som gir muligheter for alle uavhengig av bakgrunn, og der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. 
 • Rask og trygg hjelp når du trenger det: Vi skal sørge for en politikk som setter kvaliteten på tjenesten først. Uavhengig av hvem som tilbyr helsetjenesten du trenger skal du vite at du får tilgang til rask og trygg hjelp. Enten det er fastlegetjenesten, hjemmehjelp, legevakt eller brukerstyrt personlig assistanse skal Kristiansand være en kommune som leverer gode tjenester til våre innbyggere.
 • En trygg by: Jeg vil jobbe for å forebygge ungdomskriminalitet. Da må vi gi politiet de ressursene de har behov for, og sikre at ungdom som sliter får den oppfølgingen de trenger. Kristiansand skal være en trygg by for alle, hele døgnet rundt.

2. Nicolai Østeby (20), Flekkerøy

Nicolai
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av oppvekstutvalget
 • Medlem av gruppestyret for Høyres bystyregruppe

Nåværende stilling/yrke:

Kommunikasjonsmedarbeider og student

Utdanning/bakgrunn:

 • Studerer bachelor i filosofi, politikk og økonomi (PPE) ved Universitetet i Oslo (2023-d.d.)
 • Bakgrunn fra Unge Høyre, med flere års erfaring fra ungdomspolitikken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Politisk erfaring:

 • Leder for Kristiansand Unge Høyre (2018-2019)
 • 1. nestleder og landsstyrerepresentant for Agder Unge Høyre (2019-2020)
 • Fylkesleder for Agder Unge Høyre (2020-2022)
 • Vararepresentant til Stortinget (2021-d.d.)
 • Sommerpraktikant for Høyres stortingsgruppe (2022)
 • Rådgiver for Agder Høyre (2022-d.d.)
 • Sentralstyremedlem for Unge Høyres Landsforbund (2022-d.d.)

Hva er dine hjertesaker?

 • En kunnskapsskole som ikke stopper elevene fra å lykkes, og som forbereder oss unge på fremtiden. Vi skal ha større ambisjoner for kristiansandskolen, og bygge større lag rundt elevene for å gi muligheter for alle.
 • Folk skal få beholde mer av egne penger. Vi vil jobbe for lavere skatter og avgifter, slik at folk kan bestemme mer selv over hva de vil bruke pengene sine på.
 • Alle skal få den helsehjelpen de trenger, når de trenger den. Det betyr at vi må ta alle gode krefter i bruk, og gi folk mest mulig valgfrihet til å velge hva slags hjelp de ønsker, uavhengig av hvem som leverer hjelpen.

3. Norunn Tveiten Benestad (66), Vågsbygd

Norunn
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Gruppleder for Høyres bystyregruppe
 • Medlem av formannskapet
 • Medlem av kommunalutvalget
 • Medlem av valg- og honorarutvalget

Utdanning/bakgrunn:

 • Samfunnsvitenskaplig embetseksamen Cand.polit UIB/UIO
 • Master of Management Handelshøyskolen BI
 • Praktisk pedagogisk seminar Kristiansand Lærerhøyskole

Politisk erfaring:

 • Tidligere stortingsrepresentant fra 2013 til 2021
 • Medlem av Nordisk Råd 2014 -2021
 • Medlem av Kristiansand bystyre 2011-2015
 • Medlem av Kristiansand formannskap 2011-2013

Hva er dine hjertesaker?

 • Bidra til at Kristiansand blir en inkluderende kommune for alle med trygge oppvekstvilkår og en god skole som gir våre barn og unge en god start i livet.
 • Bidra til at Kristiansand blir en attraktiv kommune med levende lokalmiljøer å bosette seg i og drive næringsutvikling i, og sikre at Kristiansand blir en god vertsby for våre høyere utdanningsinstitusjoner.
 • Bidra til at seniorstemmene i samfunnet blir bedre hørt og at vi utvikler en aldersvennlig kommune som ivaretar de eldste sine omsorgsbehov, men som også tar i bruk seniorenes erfaringer og arbeidskapasitet i problemløsning, samfunnsutvikling og yrkesrelaterte arbeidsoppgaver.

4. Odd Nordmo (67), Kvadraturen

Odd
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Leder av areal- og miljøutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Selvstendig næringsdrivende

Utdanning/bakgrunn:

 • Politistasjonssjef
 • Kaptein
 • Prosjektleder 

Politisk erfaring:

 • Byutviklingspolitiker i Kristiansand bystyre siden 2011

Hva er dine hjertesaker?

 • Jeg brenner for enda bedre vilkår for næringsetableringer, turisme, for unge og gamle. Dette vil bidra til vekst og utvikling for kommunen vår. Vil bygge opp Kristiansand til landets mest attraktive kommune, fordi vi både har størrelse og beliggenhet til å kunne lykkes med dette. 

5. Arve Stokkelien (51), Lund/Justvik

Arve
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Leder av oppvekstutvalget
 • Gruppesekretær for Høyres bystyregruppe

Nåværende stilling/yrke:

Lærer

Utdanning/bakgrunn:

 • Adjunkt

Politisk erfaring:

 • Åtte år i bystyret og oppvekstutvalget

Hva er dine hjertesaker?

 • Trygg by for de unge – Begrense handlingsrommet til de som begår vold, trusler og kriminalitet.
 • Læring i skolen – Øke læringstrykket i Kristiansandsskolen, bedre kommunikasjonen mellom hjem og skole.
 • Stabil kommuneøkonomi – Bevare gjeldstaket og begrense veksten i kommunens utgifter.

6. Amalie Gunnufsen (27), Kvadraturen/Posebyen

Amalie
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Gruppenestleder for Høyres bystyregruppe
 • Medlem av formannskapet
 • Medlem av kommunalutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Rådgiver i Strømmestiftelsen

Utdanning/bakgrunn:

 • Samfunnsøkom
 • Studier i Arabisk språk 

Politisk erfaring:

 • Leder av Vest-Agder Unge Høyre (2014-2016)
 • Medlem av Unge Høyres sentralstyre (2018-2020)
 • Rådgiver for finansfraksjonen i Høyres Stortingsgruppe (2019-2021)
 • Bystyrerepresentant i Kristiansand kommune (2015-d.d.)
 • Vararepresentant til Stortinget (2021-d.d) 

Hva er dine hjertesaker?

 • Et samfunn med muligheter for alle: Over 3000 barn i Kristiansand vokser opp i fattigdom. Det er altfor mange. Å være fattig i verdens rikeste land kan bety å stå på sidelinja når fotballkampen starter fordi utstyret er for dyrt, det kan være se foreldrene sine bekymre seg for om pengene rekker neste måned og det kan være å ikke få feire bursdagen med klassekameratene sine. Da må kommunen sørge for at alle barn som ønsker å delta i på en aktivitet etter skolen skal få muligheten til det, gjennom fritidsfondet og enklere løsninger for å låne utstyr gratis.

  Den største forskjellen i samfunnet vårt er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom å sørge for at alle barn kommer seg gjennom skolen. For å få flere unge fra trygd og tilbake på jobb må vi ta i bruk flere ordninger som hjelper folk ut i jobb, og bruke mindre av ordningene som holder unge passive hjemme.
 • Kutt utslippene, ikke utviklingen: Klimaendringene angår oss alle. Vi må ta vår del av ansvaret for å kutte utslipp. For å klare det må vi  bruke ressursene der potensiale for utslippskutt er størst. De neste årene vil kreve politikere som tørr å prioritere. Derfor vil vi jobbe for å få på plass et anlegg for karbonfangst og lagring og gjøre at lønner seg å ta grønne valg i hverdagen.

  For Kristiansand er det grønne skiftet en stor mulighet. Elektrifisering, havvind, hydrogen og ammoniakk er nye næringer som kan gi arbeidsplasser, skape verdier og kutte utslipp. Vi ønsker å videreutvikle den lokale industrien slik at vi skaper nye bærekraftige arbeidsplasser. 

7. Vegard Launes (30), Vågsbygd

Vegard
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av areal- og miljøutvalget
 • Medlem av gruppestyret for Høyres bystyregruppe

Nåværende stilling/yrke:

Advokat

Utdanning/bakgrunn:

 • Jurist

Politisk erfaring:

 • 8 år i Kristiansand bystyre

Hva er dine hjertesaker?

 • Mindre byråkrati: Byråkratiet kveler skaperviljen og det private initiativ hos privatpersoner og bedrifter. Vi burde slanke byråkratiet, og kutte i byråkratiske regelverk. 
 • Lavere skatt: Skattene i Norge er i toppen av OECD, og de må ned for å gjøre det mer levedyktig for bedriftene. Spesielt formuesskatten er meget skadelig for Norge som nasjon. 
 • Lokalt selvstyre: Vi ser i økende grad at kommuneadministrasjonen og spesielt Statsforvalteren går i mot lokale politiske beslutninger. Dette må bekjempes for at det lokale selvstyret skal bestå.

8. Erle Wright Severinsen (38), Søgne

Erle
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av kultur- og idrettsutvalget
 • Høyres fraksjonsleder i kultur- og idrettsutvalget
 • Medlem av havnestyret

Nåværende stilling/yrke:

Seniorrådgiver på UiA

Utdanning/bakgrunn:

 • Statsviter

Politisk erfaring:

 • Styreleder i Kristiansand Høyre
 • Politisk rådgiver på ordførerens kontor i Kristiansand

Hva er dine hjertesaker?

 • Valgfrihet – fra barnehage til eldreomsorg.
 • Tidlig innsats og kunnskap i skolen – alle barn fortjener like muligheter.
 • Flere i jobb – alle skal ha muligheten til å bruke evnene sine, og felleskapet trenger at flest mulig er med og bidrar. 

9. Grethe Jakobsen Alver (41), Søgne

Grethe
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av oppvekstutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Regionsjef

Utdanning/bakgrunn:

 • Bachelor førskolelærer
 • Videreutdanning i ledelse

Politisk erfaring:

 • Representant i kommunestyret i Søgne kommune
 • Representant i Tjenesteutvalget i Søgne Kommune
 • Vararepresentant bystyret i Kristiansand kommune
 • Styremedlem Søgne Høyre
 • Styremedlem Kristiansand Høyre

Hva er dine hjertesaker?

 • Styrke arbeidet med kvalitet i barnehage og skole. Hvert barn skal få den støtten de har behov for slik at de opplever høy trivsel og god utvikling gjennom hele oppveksten.
 • Legge til rette for god utvikling i bydelene for innbyggere og næringsliv, slik at hele kommunen blir attraktiv som arbeidsplass og bosted.
 • Støtte idretten som et ledd i arbeidet for inkludering og mestring for barn og unge.

10. Raymond Larsen (45), Lund

Raymond
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av kultur- og idrettsutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Gründer av reisebyrå

Utdanning/bakgrunn:

 • 2 år med grunnfag i jus, Privatrett og offentlig rett
 • Bachelor i Eiendomsmegling 

Politisk erfaring:

 • Ingen, men mener mye om både lokal og nasjonal politikk

Hva er dine hjertesaker?

 • Idrett og frivillighet: Det forebygger utenforskap, og det er positivt for helse/samfunn/personlig

11. Hans Erik Fiskvik (36), Lund

Hans Erik
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av helseutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Seksjonssjef Luftforsvarets Skoler

Utdanning/bakgrunn:

 • Organisasjon og ledelse/sykepleierutdanning/Forsvarets skoler (befalsskole og master)

Politisk erfaring:

 • Bydelskontakt Lund/Gimlekollen i Kristiansand Høyre
 • Bystyrekandidat Kristiansand Høyre 2023

Hva er dine hjertesaker?

 • Sørge for et godt læringsmiljø for alle barn med dobbel pedagogdekning for samtlige klasser på grunnskolen.
 • Sikre at Agder har en god beredskap for fred, krise og krig og at man beholder forsvarsaktivitet i Agder.
 • Bidra til at all ungdom i Kristiansand har et fritidstilbud som minsker utenforskap og kriminalitet

12. Ismail Mahammed (28), Lund

Ismail
Foto: Kristiansand Høyre

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Politisk rådgiver ved Ordførerens kontor

Nåværende stilling/yrke:

Trainee hos Å Energi

Utdanning/bakgrunn:

 • Master i Samfunnsplanlegging, by og regional utvikling (UiA)
 • Bachelor i Landskapsplanleging med Landskapsarkitektur (HVL)

Politisk erfaring:

 • Styremedlem, Kristiansand Høyre
 • Representant, Studenttinget (HVL) 

Hva er dine hjertesaker?

 • Redusere utslipp, fremme grønn industriell innovasjon, og styrke bærekraftig byutvikling.
 • Bekjempe utenforskap ved å fremme inkludering og muligheter for alle i alle deler av samfunnet.
 • Utvikle et utdanningssystem som støtter både de som trenger hjelp og de som søker større utfordringer.

13. Kjetil Aasen (57), Songdalen

Kjetil
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av helseutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Selvstendig næringsdrivende

Utdanning/bakgrunn:

 • Gartner

Politisk erfaring:

 • 10 år som gruppeleder
 • 8 år formannskap
 • 4 år i organisasjonsutvalg
 • 4 år i byggesak
 • Satt i fellesnemda for nye Kristiansand kommune

Hva er dine hjertesaker?

 • Gode tjenester kommunen leverer til innbyggerne
 • Sikre gode rammevilkår og være på lag med jobbskapere
 • Sørge for og gi idrett og frivillige gode å stabile muligheter

14. Helge Reisvoll (76), Søgne

Helge
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Nestleder av kontrollutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Pensjonist

Utdanning/bakgrunn:

 • Ingeniør, offentlig forvaltning, privat næringsliv

Politisk erfaring:

 • Kommunestyre, plan- og miljø

Hva er dine hjertesaker?

 • Arealforvaltning
 • Næring
 • Frivillighet

15. Mentor Rashica (39), Vågsbygd

Mentor
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av kultur- og idrettsutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Transportsentralen/Helse og Mestring Kristiansand Kommune

Utdanning/bakgrunn:

 • Hjelpepleier

Politisk erfaring:

 • Ingen politisk erfaring, men samarbeid med politikere

Hva er dine hjertesaker?

 • Integrering: Da jeg er av innvandrerbakgrunn så er dette en viktig ting for meg. Jeg vil at alle skal ha muligheten til det og at det blir gjort på en riktig måte. Dette er noe jeg har jobbet med siden jeg var ungdom, og ofte sammen med de foreningene jeg har samarbeidet med har vi fått til mye bra.
 • Helse og omsorg: Jeg er utdannet hjelpepleier og jobbet innenfor helse og omsorg siden jeg var ungdom. For meg er det veldig viktig at vi fortsetter med å styrke helse- og omsorgen i Norge da ett godt samfunn er avhengig av å ha en god helse-og omsorgspolitikk.
 • Kultur og idrett: Verdiene i den gjør at jeg brenner for det, og målene med det gjør at jeg vil jobbe med det.

16. Ingrid Trønnes Mæhre (55), Lund

Ingrid
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av oppvekstutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Stedlig leder/EVU – Politihøgskolen Campus Kongsvinger

Utdanning/bakgrunn:

 • Utdannet ved politiskolen
 • Ledelsesutdanning fra Campus Kristiania
 • Internasjonal Krisehåndtering ved Politihøgskolen
 • Samfunnsikkerhet og beredskap – Forsvarets høgskole
 • Master i politivitenskap – politihøgskolen
 • Politi – tidligere arbeidet for Agder Politidistrikt, Søgne og Sogndalen lensmanns kontor, Kristiansand Politistasjon, operasjonslederes og stab
 • Arbeidet internasjonalt for FN og EU i Afghanistan, Liberia, Irak og Gambia.

Politisk erfaring:

 • Politisk aktiv i Søgne Høyre – representant i arbeidsgrupper

Hva er dine hjertesaker?

 • Likestilling og integrering
 • Samfunnssikkerhet
 • Skole og helse

17. Mette Fimreite Roth (69), Tveit

Mette
Foto: Kristiansand Høyre / Mona Hauglid

Rolle/posisjon:

 • Bystyrerepresentant
 • Medlem av helseutvalget
 • Høyres fraksjonsleder i helseutvalget

Nåværende stilling/yrke:

Pensjonist, styrelederverv, styreverv

Utdanning/bakgrunn:

 • Master i Nordisk språk og litteratur, mellomfag historie, lektor
 • Lærer i videregående skole og 20 år i Luftforsvaret

Politisk erfaring:

 • Bystyrerepresentant
 • Leder oppvekststyret
 • Kommunalutvalget
 • Ledet programkomite
 • Medlem nominasjonskomite
 • Styrerepresentant Kristiansand Høyre
 • Leder Kvunneforum
 • Styremedlem Høyres Kvinneforum

Hva er dine hjertesaker?

 • Helse med fokus på kvinnehelse. Kvinners helseutfordringer fra 0-100 år.
 • Seniorpolitikk med vekt på det gode, aktive seniorlivet: Se seniorene som en ressurs.
 • Trygge gode boformer og pleie for eldre som trenger det. Valgfrihet innen hjelpetjenester.

Bli med på laget!

Høyre har gjort et historisk godt valg i Kristiansand, og vi er takknemlige for hver og én som stemte på oss. Sammen har vi sørget for et bredt borgerlig flertall med Mathias Bernander som ny ordfører. Stemte du Høyre? Bli med på laget!

Blir enda bedre kjent med Kristiansands nye ordfører

Mathias Bernander Kristiansands neste ordfører. Bli bedre kjent med hvem han er og hva han står for👇