Vi trur på Kvam

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Kvam endå betre!