Vi trur på Lærdal

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Lærdal endå betre!