Eldre i Lillesand

Det er valgkamp og her kommer svar på:
– Innlegget «Utilgjengelighet i Lillesand», publisert 24. juli i Lillesands-Posten, hvor Siv Kåringen Bakkemoen deler en rullestolbrukers erfaringer med fremkommeligheten i Lillesand.
– Innlegget «Lillesand er ikke et sted for oss eldre», publisert 27. juli i Lillesands-Posten, der vår tidligere ordfører Gunnar Oftedahl støtter Bakkemoen og ytret at han i år for første gang vurderer å la være å stemme, fordi han ikke finner et parti som støtter de eldre.

Høyre-kandidatene Gunnar Kulia og Lise Andersen i samtale med tidligere ordfører Gunnar Oftedahl på Høyres hus i Lillesand.

Takk for deres store engasjement slik at Lillesand kan være et bedre godt sted å bo for eldre. Jeg hadde i dag sammen med flere Høyrekandidater til bystyret en god samtale med tidligere ordfører Gunnar Oftedal. Vi i Lillesand Høyre ser at mer kan gjøres med tilrettelegging for de av våre innbyggere som er svaksynte eller beveger seg med hjelp av gåstaver og elektriske rullestoler. Det pekes på særlige utfordringer med kanter og hullete/skjeve fortau på Sandsmyra, Storgata og Bergstø ved NKOM.

Vi i Lillesand Høyre lover å følge opp disse innspillene med konkrete tiltak. Vi vil sikre gode løsninger når Storgata oppgraderes i forbindelse med vann-og avløpsarbeid kommende år. Vi vil også ta en konkret gjennomgang på Sandsmyra og Bergstø ved NKOM for å identifisere og gjennomføre egnede tiltak.

Gunnar Oftedal etterlyser også en bedre kollektivløsning i Lillesand sentrum. Det er i dag et busstilbud fra Kroksteinåsen til Lillesand sentrum og videre til Lillesand sentrum langs gamle E 18. Vi mener traseen for lokalbussen bør vurderes på nytt.  En mulighet er om bussen kjører over Bergstøsletta fra sentrum til Lillesand senter og Gaupemyr/Horisonten. Jeg tar kommende uke kontakt med Agder kollektivtrafikk for å søke å avklare dette som en mulig fremtidig veitrasé.