Om frivillighet og politikk

I Lillesand blomstrer frivilligheten. Det myldrer av ildsjeler overalt i alle forskjellige organisasjoner og lag i kommunen vår. I tillegg har vi personer som Bjørn Fredrik Nordli som har tatt initiativ til «Vi Rydder Lillesand» som gjør en utrettelig innsats for vårt nærmiljø. Andre har bidratt med innsats i forbindelse med hjelp til våre Ukrainske venner. Norge er unikt hva angår dugnadsinnsats og Lillesands befolkning bidrar definitivt i så henseende.

Roy K Jenssveen, 8. kandidat for Lillesand Høyre

Det er kjempeflott at Arbeiderpartiet gjennom sitt innlegg i Lillesands Posten, den 26.mai, også setter fokus på dette gode arbeidet. Jo flere, jo bedre. Høyres prioritering av frivillighet gjennom flere tiår har lenge kommet våre innbyggere i alle aldre til gode. Selv har jeg vært aktiv i fotballen i Lillesand siden jeg var liten gutt og har nytt godt av en kommune som har lagt til rette for at jeg har kunnet trene i gymsaler, haller og i Holta, uten at idrettslaget har trengt å betale leie for det. Det har ført til lavt nivå på medlemskontingent og treningsavgift som igjen har senket terskelen for deltakelse.

Kommunen har prioritert å holde svømmehallen i drift siden den åpnet i 1978 mens andre kommuner har stengt sin svømmehall grunnet dårlig økonomi. Lillesand IL har dermed kunnet tilby svømming til barn og unge. I tillegg har ungene våre dermed kunnet få svømmeopplæring i barneskolen. Vi har fått ny idrettshall ved ungdomsskolen og Lillesand Stadion, Holta, har blitt oppgradert med flotte kunstgressbaner. Og i disse dager så får vi et flunkende nytt friidrettsanlegg som andre vil misunne oss. Dette er kostbart, men en god investering for å sikre gode vilkår for barn og ungdom i Lillesand. Det er slik Høyre har prioritert og vi vet at frivilligheten i Lillesand blir ikke mindre viktig i årene som kommer.

Høyres første punkt i valgprogrammet sier: «Frivillighet, kultur og idrett – Vårt overordnede mål er at alle skal ha et godt liv i Lillesand, og ha muligheten til å delta og bidra i samfunnet de bor og lever i». Dette punktet er særdeles viktig for undertegnede, og jeg er glad for at AP også verdsetter dette. Jeg tror alle partier i Bystyret i kommende periode synes dette er viktig og jeg er optimist med tanke på det politiske samarbeidet hva angår frivilligheten i Lillesand i årene som kommer. Selv står jeg nå på valg for Høyre og jeg kan forsikre Husfliden, Mekkegruppa, Padleklubben, Verven Kystkultursenter, Seilforeningen, diverse kor, Tae-Kwon Do-klubben, Skolekorpset, LIL, Høvdingen og alle ildsjeler i Lillesand om at mitt parti skal legge til rette for enda mer av det frivillige fantastiske arbeidet som legges ned i den neste perioden, slik at vi opprettholder lavterskeltilbud som reduserer forskjeller og bidrar til inkludering.