Bli bedre kjent med Åshild Vatne Drange

n Åshild Vatne Drange er listekandidat nr. 3 på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Hun er særlig opptatt av Næring, Landbruk, Skole og Klima og Miljø.nDette er fjerde gangen hun stiller på liste for Høyre til kommunevalg. De siste fire årene har hun vært fast representant for Høyre i Marnardal kommunestyre og FLM-utvalg. Perioden før var hun 1. og 2. vara til kommunestyret og FLM. Åshild har sittet i styret i Marnardal Høyre, og sitter nå i styret til Lindesnes Høyre. Hun har også vært medlem av Vest-Agder Høyres landbruksutvalg. nVi har stilt henne noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.

Personalia:

n

Jeg bor på Usland i Marnardal. Jeg er 39 år, gift og har tre barn i alderen 10, 14 og 16 år.

n

Utdanning:

n

Jeg er utdannet «Adjunkt med tillegg». Det vil si at jeg er Allmennlærer med fordypning i matematikk, fysikk og kunst og håndverk.

n

Arbeidserfaring:

n

Jeg ble gårdbruker i 2001, og har siden da drevet gården sammen med mannen min. Vi har i dag 16 melkekyr og ca 100 okser. Fra 2006 til 2013 jobbet jeg som lærer ved siden av gårdsdriften. I 2013 valgte jeg å slutte som lærer for å satse på firmaene JDD Maskin og JDD Utstyr. Disse startet som binæringer til gårdsdriften, og har utviklet seg til å bli solide firmaer med tilsammen 12-14 ansatte. I dag jobber jeg hovedsakelig som økonomiansvarlig og medeier i JDD Utstyr.

n

Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg er en person som lett blir engasjert, og jeg har meninger om det meste. For å få større mulighet til å påvirke avgjørelsene i min kommune, valgte jeg å melde meg inn i Høyre. De siste to periodene har jeg vært aktivt med i politikken i Marnardal.

n

Politiske hjertesaker?

n

De områder innen politikk som jeg er mest opptatt av er:

n

Næring, Landbruk, Skole og Klima og Miljø.

n

For å skape vekst og utvikling i den nye kommunen, er det utrolig viktig at vi legger til rette for næringsvirksomhet. Vi må alltid ha byggeklare næringsarealer i kommunen, og vi må sørge for rask saksbehandling for næringslivet. Der det er mulig, bør kommunen benytte lokale varer og tjenester slik at vi tar vare på verdiskapning og arbeidsplasser.

n

Vi må ta vare på den norske matproduksjonen, og i minst mulig grad bygge ned matjord. Dersom vi må bygge på matjord, bør vi forøke å erstatte den tapte jorda ved flytting, nydyrking eller andre tiltak. Høyre har en grunnleggende respekt for eiendomsretten, og i en høyrestyrt kommune skal vi ha gode og løsningsorienterte dialoger med grunneiere.

n

Lindesnes Kommune skal være en JA-kommune som i størst mulig grad er imøtekommende. Kommunen skal ikke oppleves som et nåløye, men heller som en døråpner, veiviser og støttespiller for innbyggere og næringsdrivende.

n

Det aller viktigste for meg i denne første perioden som ny kommune, er at vi lykkes med sammenslåingen, og at dette ikke oppleves som et sentraliseringsprosjekt. Innbyggerne i kommunen skal fremdeles ha gode tjenester der de bor. For å motvirke avstandsulemper i storkommunen, er det viktig at kommunens administrasjon er tilgjengelig for innbyggerne. Administrasjonsbyggene må være lett tilgjengelige, og ikke minst må vi legge til rette for god tilgjengelighet på nett og telefon. Det skal være lett å komme i kontakt med Lindesnes Kommune.

nnnn

n
n