Bli bedre kjent med Bjørn Hunt

n Bjørn Hunt står på 21. plass på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Han er fra Mandal. Har politisk erfaring. Vært vara til bystyret for Mandal Høyre 2015 —2019. Vi ha stilt han noen kjappe spørsmål for at du kan bli bedre kjent med han.

nn Personalia:

nn

Han er 46 år, er gift og har 3 barn.n
Bosted: Tregdeveien 833 (Eigebrekk).Spiller musikk og har konserter på fritiden. nn
n
n

n

Utdanning:

nn

Cand.Magn
6 årig høgskole/Universitets utdanning med musikk og engelsk som hovedfag.nn

n

Jobberfaring:

n

Jeg har jobbet som lærer i 23 år. De siste 21 årene ved Vassmyra Ungdomsskole i Mandal.

nn

Hvorfor politisk aktiv

nn

Jeg har alltid fulgt med i den politiske diskusjonen, både nasjonalt og lokalt. Flere av hjertesakene til Høyre tiltalte meg i valget av parti.nn

n

Hva er dine hjertesaker

nn

Skole:n
Elever som trenger et alternativt opplæringstilbud skal få muligheten til det. Skoler skal få muligheten til å ha sitt særpreg som fremmer læring og trivsel. Skolene skal få et større handlingsrom når det gjelder for eksempel hvordan den vil planlegge fag og timefordelingen.

nn

Barnehager og skoler skal forplikte seg til tidlig innsats slik at ikke en elevs utfordringer må utredes sent i skoleløpet.

nn

Lokalsamfunn:n
Avskaffe boplikten, men med muligheter for enkelte unntak.nn