Bli bedre kjent med Ebba Roksvold

Ebba Roksvold stiller til valg som listekandidat nr. 26 på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget. Hun har lang politisk erfaring. Hunsatt 1 periode for Høyre i Mandal bystyre på 80 tallet og har vært fast/ vara de 3 siste periodene. I de siste 7 årene har hun vært leder av Kontrollutvalget,. I tillegg har hun også vært leder av Forliksrådet i en periode. Vi har stilt henne noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.nn n

Personalia:

n

Jeg er født 1944 i Oslo, innvandret til Mandal for 40 år siden. Veldig glad i friluftsliv, særlig skiturer vinterstid og fotturer om sommeren. Ellers er litteratur og musikk favoritthobbyene mine.

n

Utdanning og jobberfaring:n
n

n

Av utdanning er jeg jurist med litt variert yrkeserfaring. De siste årene før jeg ble pensjonist var jeg politiadvokat i Agder politidistrikt. En morsom og interessant jobb.

n

Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og lar meg lett engasjere i lokale saker i distriktet vårt.

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Etter min mening bør boplikten på sikt oppheves totalt, fordi samfunnsstrukturen forandrer seg. Lindesnes bør ønske velkommen « halvveis fastboende» som har jobben i PCen og gjerne vil tilbringe mange (lang)helger i distriktet vårt. Jeg synes også det er i samsvar med Høyres grunnideologi at folk bør få velge sin boform selv, noen ønsker hytte på landet, mens andre ønsker « hytte i byen» .

n

Ellers er utdanning /skole det jeg brenner mest for. I dag er det omtrent umulig å få fast jobb uten en fagutdannelse. For « drop-outs» kan veien inn i arbeidslivet bli fryktelig tung og vanskelig. Det er vårt ansvar å bidra til at flest mulig fullfører hele skoleløpet.

nnnn

n
n