Bli bedre kjent med Hannah Teigland Dybesland

n Hannah T. Dybesland står på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Hun er står ogsåpå 5. plass på Agder Høyres fylkestingsliste. Hannah er glad i mennesker. Hun elsker å lese bøker og er interessert i historie. Hun har lang politisk erfaring. Vi ha stilt henne noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.

nn Personalia:n
Jeg er 48 år Gift og har 3 barn. Bor i Mandal

n

Utdanning:

n

Tatt bachelor i sykepleie. Har i tillegg tatt videreutdanninger i lungesykdommer, alderdom og helse og global helse. I tillegg vitenskapsteori, filosofi, norsk arbeidslivshistorie og litt juss.

n

Jobberfaring:

n

Arbeider nå som rådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Har tidligere arbeidet på sykehus, i hjemmesykepleien, og på avdeling for mennesker med demens.

n

Har vært aktiv i Høyre siden 2011, med hjerte for Høyre siden 1984. Har sittet som bystyrerepresentant i Mandal i to perioder, 2. vara til fylkestinget i Vest-Agder i siste periode.

n

n
n
n

Hvorfor ble du politisknaktiv?

n

Jeg ble politisk aktiv fordi jeg ønsker å være med å bidra til at våre barn skal overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok.

n

Nominasjon til Agder Høyres fylkestingsliste:

n

Jeg er glad for å stå på 5. plass på Agder Høyres fylkestingsliste. Jeg gleder med til å ta fatt på oppgaven med å samle Agder med alle mulighetene det medfører for hele fylket.

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Forvalteransvaret er min hjertesak. Det innebærer at vår generasjon er bindeleddet mellom tidligere og kommende generasjoner. Forvalteransvaret forutsetter en politikk som tar vare på naturen og forvalter samfunnsverdier i et generasjonsperspektiv. Enhver generasjon har ansvar for å utvikle samfunnet og ikke overforbruke ressurser. Vi har ansvar for at våre etterkommere skal overta et samfunn i bedre stand enn det vi selv overtok. I forvalteransvaret ligger også et spesielt ansvar for å arbeide for et inkluderende samfunn der alle får mulighet til å delta både sosialt og i verdiskapningen. Mennesker er født forskjellige og alle har samme verdi. Likeverd innebærer å sikre like muligheter til personlig utvikling, deltagelse og livsutfoldelse for alle.

n

n
n
n

n

nnnnn

n
n