Bli bedre kjent med Katrine Langseth

n Katrine Langseth er på 9. plass på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget. Hun er ei dame med godt humør og hun er kjent for å spre mye glede rundt seg. Katrine kommer opprinnelig fra Spangereid men bor nå i Mandal. Blant hennes hjertesaker finner du skole og utdanning. Vi har stilt henne noen korte spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.

nn Personalia

nn

Katrine Langseth er 36 år, gift og har 2 barn

nn

Utdanning

nn

Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

nn

Årsstudium i politikk og forvaltning

nn

Bachelor i Statsvitenskap, med fordypning innen jus og kriminologi.

nn

Etterutdanning innen rekruttering og karriereveiledning

nn

Jobberfaring

nn

Jobber nå som veileder og rekrutterings rådgiver i NAV. Har tidligere jobbe som HR — rådgiver i Kommunal og moderniseringsdepartemantet.

nn

Hvorfor politisk aktiv?

nn

Jeg anser meg som samfunnsengasjert, og er opptatt av lokalpolitikk. Har ett ønske å bidra til en inkluderende kommune. Samt sette på dagsorden saker som er viktige for barn og unge.n

nn

Hva er dine hjertesaker

nn

Det er viktig å øke antall læreplasser i den nye kommunen. Alle kvalifiserte skal ha et tilbud om læreplass.

nn

Gode oppvekst vilkår for barn og unge, de skal ha en god og trygg skole, samt ha mulighet til å delta på fritidstilbud i sitt nærområde.

nn

Ikke minst er det viktig med regjeringens inkluderingsdugnad. Den nye kommunen bør gå foran og ansette personer med hull i CV- en, samt tilby praksisplasser til de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

nn

nn

n
n