Bli bedre kjent med Kirsten Huser Leschbrandt

Kirsten Huser Leschbrandt er på 22. plass på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Hun bor i Mandal. Kirsten har bred politisk bakgrunn sentralt og lokalt. Vi har stilt henne noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med henne.

nn Personalia:

n

Jeg er født i 1945 i Oslo, jeg har 3 voksne døtre og 9 barnebarn

nn

Utdanning:

n

Bioingeniør

nn

Coaching for grupper og ledere, kompetanseheving

nn

Pedagogikk grunnfag, Universitetet i Oslo

nn

Markedsføring og EDB, Agder distriktshøyskole

nn

Arbeidserfaring:

n

Ordfører i Mandal – 12 år (1992 – 2003)

nn

Rådgiver og diverse styreverv, privat og offentlig

nn

Bioingeniør Rikshospitalet, Oslo

nn

Timelærer Mandal videregående

nn

Kontorsjef i CAL A/S

n

Vært vara for Vest Agder Høyre i flere stortingsperioder. Og erfaring fra ulike styrer og verv.

nn

Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg er svært samfunnsinteressert og har et sterkt ønske om å bidra til best mulig utvikling og levekår

n

I de siste år har eldrepolitikk med lederverv i Senior Høyres Landsforbund vært givende arbeidn
n

nn

Hva er dine hjertesaker?

n

Næringsliv, utdanning og helse og omsorg.

nn

n
n

nn

nn

n
n