Bli bedre kjent med Lene Rømteland Hægbostad

n Lene R. Hægbostad er på 12. plass på Lindesnes Høyre sin liste til kommunevalget i år. Hun sitter dag istyret fornye LindesnesHøyre. Lene bor på Vigeland i Lindesnes og vi har stilt henne noen kjappe spørsmål for at dere kan bli bedre kjent med henne.n n

Personalia:

n

Jeg er 45 år, gift og har to barn. En gutt og ei jente. Jeg er født og oppvokst på Vigeland.

n

Utdanning:

n

Jeg er hjelpepleier og sykepleier. I ettertid har jeg tatt ulike videreudanninger innen ledelse, velferdsteknologi og veiledning.

n

Jobberfaring:

n

Jeg startet som hjelpepleier, men fant ut at jeg ville bli sykepleier. Jobbet i mange år som leder for hjemmetjenesten i Lindesnes. De siste årene her jeg jobbet med fagutvikling, helsefremmende hjemmebesøk og prosjektledelse. Jeg har hatt styreverv i ulike organisasjoner.n
n

n

Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg har alltid vært en aktiv og engasjert person. Jeg har de siste årene brukt mye tid innen idrettslag og Bry deg Lindesnes. Jeg har sittet i styret for Nye Lindesnes Høyre i ett år nå og da jeg ble spurt om å stille som listekandidat takket jeg ja til den tilliten.

n

Nå som Nye Lindesnes tar form tror jeg at man gjennom ett godt samarbeid og gode prosesser vil få til en ny storkommune som sikrer god kvalitet på tjenestene og større verdiskapning. Gjennom min erfaring fra frivillig arbeid og kommunehelsetjenesten håper jeg å kunne bidra til at barn, unge og eldre får et godt tilbud i ny kommune

n

n
n

n

nHva er dine hjertesaker?

n

Først og fremst at man skal få til en god økonomi i Nye Lindesnes slik at vi blir i stand til å utvikle og sikre gode bo og arbeidsforhold som sikrer den enkeltes velferd.

n

Det er vel ingen hemmelighet at jeg brenner for at barn, unge og eldre skal få et godt og trygt tilbud enten det er innen skole eller helse. At den enkeltes stemme skal bli hørt når livet tar en endring eller slår krøll på seg. Dette skal kommunen sørge for aller helst i samarbeid med foresatte, pårørende og frivillige. Det ligger mye god kraft i disse samarbeidene til det beste for enkeltmenneske.n

n

Jeg er opptatt av valgfrihet. Politikerne er til får å sikre kvalitet på tjenestene og frihet i hverdagen for folk flest.

n

Videre er jeg opptatt av miljø! Vi må ta utfordringene knyttet til miljøet vårt alvorlig. Vi må heie frem og legge til rette for bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker som er gode på dette og lære av hverandre. Lindesnes Høyre ønsker at vi blir en plastfri kommune. Her kan vi alle bidra.n
n