Bli bedre kjent med Odd Harket Steindal

Odd Harket Steindal er på 40. plass på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Han er innflytter fra Lillesand til Slippen i Mandal. Han er en usedvanlig blid, positiv og samfunnsengasjert kar. Han har politisk erfaring så det holde! Har tidligere vært ordfører i Lillesand.Vært leder av planutvalget og oppvekstutvalget der.I tillegg var han leder av Lillesand Høyre. Herkan du bli bedre kjent med Odd. n n

    n
n

Personalia: Odd Harket Steindal, 68 år, er gift og bosatt på Slippen i Mandal. Er nå daglig leder i Mandal Handel og Serviceforening (MHSF).

n
    n
nn

Utdanning: Agrotekniker og bygningsingeniør.n

nn
    n
n

Jobberfaring: Bonde, landbrukskonsulent, jordbrukssjef, enhetsleder bygg- og eiendomsforvaltning, enhetsleder teknisk drift.

nn

Hvorfor politisk aktiv?

n

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Ønsker å være en aktiv medspiller i samfunnsutviklingen.n

nn

Hva er dine hjertesaker?

n

Jeg vil arbeide for at Lindesnes fortsatt er en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Vi skal ha trygge oppvekstsvilkår og skoler som gir et godt tilbud til alle elever. Det må legges bedre til rette for myke trafikanter i hele kommunen, og sykkelstier må bygges ut i et større tempo enn i dag. Lindesnes skal være en ja-kommune der vi legger til rette for at vi bruker hele kommunen. Det skal være lett å etablere nye arbeidsplasser og det skal legges til rette for et varierende botilbud. Jeg vil også arbeide for å fjerne eiendomsskatten så snart som mulig.n

nn

nn

n
n