Bli bedre kjent med Peter Nikolai Helms

Peter Nikolai Helms stiller til valg på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget i år. Han har tidligere hatt en del verv i ungdomspolitikken. Vært leder i Mandal BU, nestleder i Mandal Unge Høyre, nestleder i Agder Unge Høyre og vært med i en rekke arbeidsutvalg. Vi har stilt han noen kjappe spørsmål slik at du kan bli bedre kjent med hannn n

nn Personalia

n

Jeg er 21 år gammel, oppvokst på Sanden i Mandal.

n

Utdanning

n

1 år på Acta Bibelskole og 1 årsstudium i Statsvitenskap på Universitetet i Agder.

n

Nå studerer jeg lektor på Universitetet i Agder.

n

Jobb/arbeidserfaring:

n

Jobber for tiden som Ungdomsarbeider i Randesund menighet mens jeg studerer lektorutdannelsen.

n

Hvorfor politisk aktiv?

n

Politisk aktiv fordi jeg har et hjerte for at hver enkelt skal føle seg sett, bli inkludert og for å være en ung stemme i samfunnsdebatten. Jeg liker å være engasjert og ønsker at min kommune skal være god å bo i, også i framtiden.

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Mine viktigste hjertesaker er skolepolitikk, eldreomsorg, og en god kollektivtransport. Jeg brenner for at barn og unge skal føle seg sett og hørt, de er tross alt fremtiden og burde derfor få lov til å være med å forme den. Jeg ønsker at Lindesnes Kommune skal sikre så gode oppvekstvilkår som mulig, en verdig eldreomsorg og et godt, men billig kollektivtilbud.

nnnn

n
n