Bli bedre kjent med Stanley Tørressen

n Stanley Tørressen stiller som listekandidat nr. 4 på Lindesnes Høyres liste til kommunevalget. Han har lang politisk erfaring fra kommunestyre og formannskap i tidligere Lindesnes. Han satt og i kulturstyret i samme kommune i 8 år. Stanley kan oppfattes av andre som folkelig og omgjengelig. Engasjert og har humor.nVi har stilt han noen kjappe spørsmål slik at du kan blir bedre kjent med han.nn nnn n

nn Personalia:

n

Jeg er 57 år, gift, 3 barn og 2 barnebarn. Arbeider som rektor på en ungdomsskole. Bor på et gårdsbruk nær Vigeland med traktor, gravemaskin, hund og katt. Medlem i menighetsrådet og tempoklubben.n

n

Utdanning: n
n

n

Lærerutdanning i realfag

n

Jobberfaring:

n

Jobber nå som rektor ved Byremo ungdomsskole. Har tidligere jobbet som lærer, væskeekspert innen oljeboring offshore og onshore, konsulent innen oljeboring, eiendomsutvikler, rektor i voksenopplæringen.

n

Hvorfor politisk aktiv?

n

Setter pris på demokratiet og vil vise min takknemlighet ved å stille opp for å ta min tørn. Vi er kjempeheldige som bor i Norge.

n

Hva er dine hjertesaker?

n

Kvalitet i skole og oppvekst er sammen med eldreomsorg viktigst. Skattebetalerens penger må forvaltes med respekt, og jeg mener at det bør være mulig på sikt å skape en kommune med gode tjenester – uten eiendomsskatt.

nnnn

n
n